De Vierschaar presenteert het nieuwe programma

Woensdagavond was in het auditorium van de Rabobank aan de Jacob Obrechtlaan, de presentatie van het nieuwe programma van De Vierschaar in Bergen op Zoom.

Marco Duijvelaar, de voorzitter van De Vierschaar, cultuur wethouder Arjan van der Weegen en Ferd Quik de technisch coördinator van De Vierschaar, presenteerden de plannen voor de komende drie jaar.

2015-06-24_BoZ_Vierschaar_001
v.l.n.r. Marco Duijvelaar, Arjan van der Weegen en Ferd Quik

2015
Dit jaar wordt er de nadruk gelegd op zogenaamd “klein spel”, de essentie van theater, maar wel op een heel bijzondere manier. De binnenstad van Bergen op Zoom wordt het speelterrein waarbij het publiek, zittend op een unieke, speciaal hiervoor bedachte, rijdende tribune van het ene naar het andere podium gereden wordt voor het openlucht theaterstuk “Publiek en route“.

Er zal een veelvoud aan uitvoeringen zijn, met zang, dans en theater. Dit alles wordt verzorgd door leden van de bij De Vierschaar aangesloten verenigingen, scholieren en het Vierschaar-ensemble.

Deze uitvoeringen zullen op 10, 11, 12, 17, 18 en 19 september 2015 worden gehouden. Hierbij is het de bedoeling dat er ieder kwartier vanaf 20.30 uur een rijdende tribune met veertig personen, getrokken door een stille en milieu vriendelijke trekker zal vertrekken voor de verrassende reis via de verschillende podia langs de bijna vijf kilometer lange route.

‘De Ham’, op de hoek van de Rijtuigweg en Zuidzijde Haven is het startpunt en eindpunt en de rijdende tribunes zullen onder andere twee keer langs bijzonder opvoeringen bij het Mollerlyceum en langs het Ravelijn komen.

Omdat er maar een beperkte hoeveelheid publiek “vervoerd” kan worden zullen er dit jaar niet meer dan circa vijfentwintighonderd kaarten verkocht worden. Dit in tegenstelling tot de circa twaalfduizend van vorige voorstellingen. Ondanks dat is de prijs allersinds redelijk, namelijk € 20,00, exclusief service- en administratiekosten.
Tickets zijn te bestellen op de volgende manieren via de website van de Vierschaar, via hun facebook pagina en bij de VVV Brabantse Wal

2015-06-24_BoZ_Vierschaar_002

2016 en 2017
In het volgende jaar staat er een wat grotere productie in de planning en 2017 wordt het jaar van het Vierschaarspektakel maar hier wordt nu nog niets over bekend gemaakt.

De Vierschaar
Stichting De Vierschaar heeft al jaren ervaring met het organiseren van grote openluchtspektakels in Bergen op Zoom. Zo zijn er in het verleden stukken als Diederick, het Kind van de Rekening (1998-1999, 2011-2012) en Schavuit naar ‘t schavot (1996-1997) opgevoerd.
In tegenstelling tot wat er in het verleden gebeurde, waar een theaterstuk een aantal jaren opgevoerd werd, wil De Vierschaar nu elk jaar een nieuw stuk opvoeren.
Hoewel De activiteiten van De Vierschaar zich nu voornamelijk in Bergen op Zoom afspelen, is er zeker ook belangstelling om uit te groeien naar de hele Brabantse Wal, zodat er op meer plaatsen producties zouden kunnen plaatsvinden.

De organisatie
De Vierschaar is een overkoepelende stichting die samen werkt met Stichting BOV, diverse toneel verenigingen, muziekgroepen, koren, het CKB en anderen. Aan een productie werken zo’n twee- tot driehonderd vrijwilligers mee, ondersteund door een bestuur en diverse commissies. Natuurlijk kan De Vierschaar altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

De rijdende tribunes
De unieke rijdende tribunes zijn weliswaar speciaal voor dit spectakel bedacht maar worden zo gebouwd dat ze breed inzetbaar zijn voor andere evenementen. Naast veertig tribune plaatsen, kan er ook gekozen worden voor minder plaatsen maar met ruimte voor rolstoelen. Zonder zitplaatsen kunnen ze ook al podium gebruikt worden en sponsors kunnen een tribunewagen “adopteren” voor een periode van één tot drie jaar.

 

You may also like...