Verhuizing voor Huisartsenpost en Spoedeisende hulp Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – De afdeling Spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, en de Huisartsenpost Bergen op Zoom verhuizen in de eerste week van februari van hun tijdelijk onderkomen terug naar de vaste locatie.

2016-01-25_BoZ_Bravis

Tijdens de bouw van twee extra verdiepingen bovenop de Spoedeisende hulp en Huisartsenpost ontstond in november 2014 brand. Het vuur verspreidde zich tussen het plafond van de begane grond en de verdiepingsvloer van het nieuwe Moeder & Kindcentrum. In juli 2015 verhuisden beide afdelingen, in verband met de schoonmaak en reparatie werkzaamheden, naar portocabins op het parkeerterrein achter het ziekenhuis.
In de afgelopen maanden verwijderden gespecialiseerde bedrijven de laatste sporen van de brand van november 2014. Dat gebeurde zeer grondig. Beide afdelingen kunnen nu terug naar hun eigenlijke huisvesting.

Huisartsenpost
De Huisartsenpost verhuist op maandag 1 februari in één dag. Dat betekent dat de post die dag vanaf 17.00 uur weer werkt vanuit het vertrouwde pand aan de Van Swietenlaan.

Spoedeisende hulp
De afdeling Spoedeisende hulp heeft meer tijd nodig: moderne acute zorg is omringd door uitgebreide medische apparatuur en elektronica. De herinrichting van de afdeling Spoedeisende hulp vraagt daardoor enkele dagen. Tijdens de verhuisperiode worden alle spoedpatiënten, uitgezonderd kinderen, verwezen naar de afdeling Spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.
De afdeling in Bergen op Zoom sluit voor de verhuizing op maandag 1 februari, 8.00 uur. Op woensdag 3 februari vanaf 17.00 uur is de afdeling Spoedeisende hulp weer in bedrijf op de vaste locatie: ingang Van Swietenlaan.

Acute medische problemen
De Huisartsenpost is er voor spoedeisende huisartsgeneeskundige problemen die niet tot de volgende werkdag van de eigen huisarts kunnen wachten. Patiënten nemen telefonisch contact op met de Huisartsenpost. Door een gericht aantal vragen te stellen wordt bepaald welke hulp op dat moment het beste is voor de patiënt: behandeling door de Huisartsenpost óf op de Spoedeisende hulp.
De Spoedeisende hulp staat, voor als het nodig is, 24 uur per dag voor u paraat. Het Bravis ziekenhuis heeft een Spoedeisende hulpafdeling op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal. In Bergen op Zoom werken de Huisartsenpost en de Spoedeisende hulp sinds november 2011 nauw samen vanuit het zelfde gebouw.

Bron: Huisartsenpost bergen op Zoom & Bravis Ziekenhuis
Foto: regioactueel.nl

You may also like...