Dodenherdenking in Putte

PUTTE – Met muzikale medewerking van Fanfare de Volharding en gemengd koor Sugar & Spice werd in de R.K. kerk in Putte een dodenherdenkings-bijeenkomst gehouden gevolgd door een herdenking bij het oorlogs-monument.

2016-05-04_PUT_4mei_001

In de, door mevrouw van Gaal geopende, herdenkingsdienst werd een gedicht “Ik sta op wacht” voorgedragen door mevrouw E. Helinski. De heer RenĂ© Heinrichs, de voorzitter van VOC (Veteranen Ontmoetings-Centra), hield een korte speech over het belang van de vrijheid. Dit werd afgewisseld met liederen door Sugar & Spice en muziek van de Volharding.

2016-05-04_PUT_4mei_002

2016-05-04_PUT_4mei_003

2016-05-04_PUT_4mei_005

2016-05-04_PUT_4mei_006

Na afloop van de herdenkingsdienst liepen de aanwezigen in een lange stoet, voorafgegaan door de Volharding, naar het monument aan de Zes-oktoberlaan in Putte.

2016-05-04_PUT_4mei_007

2016-05-04_PUT_4mei_008

2016-05-04_PUT_4mei_009

Bij het monument las mevrouw van Gaal een gedicht voor waarna de twee minuten stilde aanbrak. Aansluitend sprak burgemeester Steven Adriaansen over de vrijheid in de hedendaagse situatie en hoe daar mee om te gaan, ook ten opzichte van minderheden. Nadat er door onder andere de burgemeester en gemeente secretaris, veteranen en kinderen van basisschool de Op Dreef, kransen gelegd waren, werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen, waarmee de plechtigheid ten einde kwam.

2016-05-04_PUT_4mei_010

2016-05-04_PUT_4mei_011

2016-05-04_PUT_4mei_012

2016-05-04_PUT_4mei_013

You may also like...