Internationale banieren in Putte

PUTTE – Woensdag 16 december hebben wethouder De Waal van gemeente Woensdrecht, burgemeester Rik Frans van Stabroek en schepen Luc Devriese en burgemeester Dirk Van Mechelen uit Kapellen samen met de Belgische en Nederlandse ondernemersverenigingen de laatste banier in de lichtmast gehangen.

2015-12-16_Put_Putte

De stijlvol ontworpen banieren van Holland Mast met daarop de boodschap ‘Putte grens – houdt van u’, zijn aangeschaft op wens van de ondernemersverenigingen. Ze dragen bij aan de uniforme, grensoverschrijdende uitstraling van Putte.

De aanschaf van de banners is door de samenwerking van de gemeenten Stabroek, Kapellen en Woensdrecht en het Dorpsplatform Putte, Ondernemersvereniging Putte (NL) en Putse Middenstands Vereniging (B) gerealiseerd.  “Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke uitstraling van Putte, maar ook aan een gezamenlijk beleid zodat Putte als één maatschappelijk, sociaal, toeristisch en economische eenheid wordt gezien”, licht Marc van Leijenhorst (OVP) toe.

Ook wethouder De Waal geeft aan dat dit “een mooie vorm van samenwerking en burgerparticipatie is, en dan ook nog grensoverschrijdend. Vele handen maken licht werk, en veel partijen maken de kosten, in totaal € 6000,-, draaglijk. Alle partijen hebben hier een bijdrage aan geleverd. We zijn allemaal erg tevreden over het resultaat.”

De snelle besluitvorming is een gevolg geweest van het bestuurlijk Belgisch-Nederlands overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt en waar vooral aansluiting op economisch en toeristisch vlak wordt gezocht en gevonden. Door de goede samenwerking tussen de drie gemeenten en de ondernemersverenigingen, weten diverse afdelingen binnen de gemeenten, elkaar goed te vinden. Gezamenlijke beslissingen hebben een beter draagvlak en dragen er aan bij dat Putte op maatschappelijk, sociaal en toeristisch/economisch vlak verder kan ontwikkelen.

Bron: Gemeente Woensdrecht

You may also like...