Nieuwe bestuursleden bij Alle Kernen Troef

Tijdens een geanimeerde algemene ledenvergadering heeft AKT een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. Ook werd het nieuw logo en een nieuwe website van AKT gepresenteerd. De nieuwe website gaat over enkele weken online.

2015-06-28_Hoo_AKT_001
Drie kandidaatsbestuursleden werden met unanieme gekozen. José van Horne, die al enige tijd op interimbasis het secretariaat had ingevuld werd in die functie gekozen. Ook Ad Meesters die als interim-penningmeester al het nodige werk had verricht is nu officieel penningmeester. Als laatste werd Edwin van der Wal gekozen als algemeen bestuurslid.

Fractie secretaris Henk van de Brug presenteerde het nieuwe logo voor AKT. Het oude logo met veel details en kleuren was lastig in gebruik en symboliseerde onvoldoende waar het huidige AKT voor staat en haar verbondenheid met de Gemeente Woensdrecht en de Brabantse Wal. In het nieuwe logo staat de groenblauwe lijn voor de Brabantse Wal en de lijn, waar met stippen de kernen en buurtschappen langs liggen, symboliseert de visie van AKT dat alle kernen even belangrijk zijn. Het logo is een ontwerp van Henk van de Brug.

2015-06-28_Hoo_AKT_003

 Bron: Alle Kernen Troef