Samenwerking bedrijfsvoering gemeenten voorlopig van de baan

HOOGERHEIDE – De colleges van de drie Brabantse Wal gemeenten hebben besloten de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking bedrijfsvoering niet aan de gemeenteraden voor te leggen.

2015-11-26_Hoo_gemeentehuis

De colleges van Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom hadden de gemeentesecretarissen opdracht gegeven te onderzoeken of samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering voordelen en kansen biedt in het kader van efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Insteek was het oprichten van een gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering met daarin opgenomen facility, informatievoorziening, financiën en P&O.

Op dit moment is het bestuurlijk draagvlak voor de juridische vorm die voor de samenwerking wordt voorgesteld niet bij alle gemeenten voldoende. De colleges zien nog steeds de meerwaarde van samenwerking op de Brabantse Wal in het algemeen en specifiek op het gebied van bedrijfsvoering onderschrijven zij nut en noodzaak voor samenwerking.
Na dit besluit zullen gemeenten zich beraden over de consequenties en alternatieven. Na de zomervakantie zullen besturen met elkaar delen wat deze eigen afweging heeft opgeleverd.

Bron: Gemeente Woensdrecht

You may also like...