Inschrijving lokale erfgoedprijs Bergen op Zoom weer geopend

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom wil het Bergse erfgoed meer onder de aandacht brengen en heeft daarom de lokale erfgoedprijs in het leven geroepen.

Doel

De bedoeling is om eigenaren van materieel en immaterieel erfgoed en andere en initiatiefnemers stimuleren om op een eigentijdse en innovatieve manier met dit erfgoed om te gaan.
Op 8 september wordt de lokale erfgoedprijs uitgereikt en de winnaar van deze prijs ontvangt € 500.

Wie en wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor de lokale erfgoedprijs moeten projecten in 2016 zijn opgestart of gerealiseerd. Het gaat om vormen van beheer van cultuurhistorisch erfgoed, restauratieprojecten en/of het in stand houden van erfgoed. Zowel materieel als immaterieel erfgoed komt voor de prijs in aanmerking . Ook wordt gekeken naar de mate van publieksbereik, hoe op een creatieve en innovatieve manier met erfgoed wordt omgegaan en in hoeverre het project bijdraagt aan kennis en beleving van het erfgoed in Bergen op Zoom.

Erfgoedprijs 2016

In 2016 werd de lokale erfgoedprijs gewonnen door stichting Bezichtiging Monumenten met een gedenksteen in de Gertrudiskerk. (Zie ook het artikel op Regioactueel van september 2016)

Meedoen

De voorwaarden van deelname en de tijdsplanning voor de lokale erfgoedprijs zijn te vinden op www.bergenopzoom.nl/erfgoedprijs.

De Flyer