Tweede fase stedelijke vernieuwing in Gageldonk-West van start

BERGEN OP ZOOM – Na het bouwrijp maken van de grond start Stadlander na de bouwvak met de bouw van 67 nieuwe sociale huurwoningen aan de Lorkstraat en de Plantaanstraat in Bergen op Zoom.

2016-04-20_BoZ_Lorkstraat

De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de 68 woningen aan de Plantaanstraat zijn afgerond. De woningen zijn vakkundig ontmanteld van alle herbruikbare materialen en materiaal dat specialistische aandacht nodig heeft zoals bijvoorbeeld het asbest. Vanaf 20 april gaan de sloopmachines aan de slag.

Naar verwachting worden de MorgenWonen woningen, de nieuwe bouwstandaard van VolkerWessels, aan de Plataanstraat nog dit jaar opgeleverd.

Met het oog op de demografische ontwikkeling in haar werkgebied, bouwt Stadlander alleen levensloopbestendige (nultreden) woningen die tevens energiezuinig en comfortabel, nul op de meter zijn. Lithos bouwt 39 woningen aan de Lorkstraat en een deel van de Plataanstraat rondom het Piusplein.

In 2009 sloopte de woningcorporatie op deze locatie al 72 leegstaande woningen om vervelende overlastsituaties te voorkomen. Stadlander MorgenWonen woning VolkerWessels Vastgoed gaat 28 woningen realiseren aan de Zuidzijde van de Plataanstraat. Zij bouwen een unieke levensloopbestendige Stadlander-variant van hun bouwconcept MorgenWonen. De Stadlander MorgenWonen woning bestaat daarom uit één woonlaag met kap. De fabrieksmatige productie van deze woningen zorgt voor een spectaculaire verkorting van de bouwtijd. Bouwen wordt immers assembleren. Voor Gageldonk-West betekent dit een zeer korte tijd tussen sloop en oplevering en minder overlast voor de omgeving.

Vanwege de voorbereidende werkzaamheden weten de buurtbewoners dat de sloop- en nieuwbouwactiviteiten er aankomen. Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom en de betrokken bouwondernemingen Lithos bouw & ontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed willen de betreffende buurtbewoners graag bedanken voor het in de gaten houden van het bouwterrein na werktijd tijdens deze voorbereidende werkzaamheden en daarom hen als eerste een indruk geven van de toekomstige sociale nieuwbouwwoningen in hun buurt.

Bron: Stadlander

You may also like...