Meer geld voor sporten kinderen

Hoogerheide – Het budget van het Jeugdsportfonds in Woensdrecht, wordt verhoogd om kinderen met een slechte financiële situatie thuis, toch te kunnen laten deelnemen aan sportactiviteiten bij een vereniging.

2016-04-20_Hoo_Zwemmen
Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of stelt de benodigde sportattributen ter beschikking voor gezinnen die dat anders niet kunnen financieren.

Het college heeft besloten om € 12.000 euro uit te trekken voor dit doel.
Dit extra budget zal voor een gedeelte ingezet worden om het tekort dat ontstaan is over 2015 te financieren. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “We zien dat er in 2015 veel aanvragen zijn geweest. Dit kan komen omdat er meer bekendheid komt voor het Jeugdsportfonds. Anderzijds zien we dat het aantal gezinnen dat onder de lageinkomensgrens leeft de afgelopen jaren gestegen is. Deelname aan het Jeugdsportfonds voorziet dus in een behoefte. Bovendien past het binnen ons armoedebeleid, waarin we gezinnen meer en meer via een bijdrage in natura ondersteunen.”

Gebruik in 2015
In 2015 zijn er 54 aanvragen goedgekeurd op basis van de voorwaarden
die het Jeugdsportfonds stelt (tot 18 jaar). 29 keer is de bijdrage ingezet voor zwemlessen t.b.v. het behalen van een zwemdiploma. In 13 gevallen is het gebruikt voor voetbal. De overige aanvragen zijn verdeeld onder verschillende sportactiviteiten. Het gemiddelde bedrag dat beschikbaar is per aanvraag is
€ 212,97.

Voor gezondheid en sociale doeleinden
Voor 2016 is er nog € 10.600,- in kas. Van der Beek: “Het college vindt het van groot belang dat alle kinderen in de gemeente de mogelijkheid krijgen om een sport te beoefenen. Dit is goed voor de gezondheid en het algemene welzijn van kinderen. Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen mee kunnen doen, aansluiting vinden met andere kinderen en sportervaring opdoen.”

Gezinnen die een aanvraag willen doen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds kunnen terecht bij intermediairs, zoals scholen, verenigingen en de ISD.
De bijdrage wordt direct uitgekeerd aan de vereniging. De overeenkomst met het Jeugdsportfonds is inmiddels ondertekend.

Bron: Gemeente Woensdrecht
Foto: Archieffoto RegioActueel

You may also like...