Stappen en Poorte renoveren of samenvoegen

HOOGERHEIDE – De schoolgebouwen van basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide moeten worden gerenoveerd of onder één dak komen in een nieuw gebouw. Een fusie tussen de scholen is daarvoor niet nodig. Dat zegt wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht.

20169420-stappen
Basisschool de Stappen aan de Bloemenlaan in Hoogerheide

Aanleiding is een huisvestingsverzoek van de stichting Lowys Porquin (LPS), waar beide scholen onder vallen. Basisschool De Poorte is gehuisvest in een gebouw uit 1971 en maakt gebruik van tijdelijke huisvesting en een extra ruimte in ’t Blickvelt. Ook basisschool De Stappen is gehuisvest in een ouder schoolgebouw. Het schoolbestuur verwacht dat deze situatie binnen enkele jaren voor problemen gaat zorgen en heeft de gemeente hierover benaderd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de huisvesting van beide scholen. Een mogelijkheid is om de bestaande gebouwen te handhaven door middel van een renovatie. Een andere mogelijkheid is het oprichten van één nieuw gebouw waarin beide scholen kunnen worden gehuisvest. De scholen liggen immers relatief dicht bij elkaar. Een fusie tussen de scholen is daarvoor niet nodig. Wellicht is het mogelijk om ook de peuterspeelzaal, kinderopvang en/of andere maatschappelijke functies naar het gebouw te halen. Om een goede beslissing te kunnen nemen voeren we verkennend onderzoek uit.”

In het onderzoek zullen zaken worden meegenomen als de staat van de huidige gebouwen (technisch en functioneel), financiering, locatie, voorkeursscenario en de gezamenlijke huisvesting met onderwijspartners. Ook worden eventuele plannen getoetst aan de huisvestingvisie uit de accommodatienota. In juni 2016 moet het verkennend onderzoek zijn afgerond. Op basis van de bevinden wordt vervolgens een plan gemaakt voor het vervolgtraject. In augustus 2016 zal het college een besluit nemen over adequate huisvesting voor de basisscholen De Poorte en De Stappen.

Bron: gemeente Woensdrecht

You may also like...