Activiteiten van de buitendienst bij de gemeente Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Onkruidbestrijding, eikenprocessierups, bloembollen, dat zijn zo een paar zaken waar de buitendienst zich zoal mee bezig houdt.

Wethouder Van Agtmaal: “De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid in een dorp. We vinden het dan ook belangrijk dat het er netjes uitziet en uiteraard willen we ook dat ons personeel goed en veilig kan werken. Daarom wordt er nog altijd geïnvesteerd in materiaal en opleidingen. Daarnaast werven we momenteel nieuwe mensen. Qua materiaal zal er binnenkort een aantal nieuwe voertuigen aangeschaft worden, waaronder een tractor, een vrachtwagen en een maai/zuigcombinatie om op gazon bladeren te verwijderen”.

Omdat er nogal wat vragen waren over werkzaamheden bij de gemeente heeft de gemeente Woensdrecht een overzicht gegeven van de werkzaamheden die de onlangs uitgevoerd zij en die er op de planning staan.

Wat onlangs in gedaan:

Nu het voorjaar is aangebroken zijn onlangs alle sloten door de mensen van de buitendienst gemaaid en schoongemaakt, waar nodig zijn de plantsoenen opnieuw aangeplant en diverse planten zijn teruggesnoeid.

In april en mei staan de volgende zaken op het programma:

  • Onkruidbestrijding: Hoog op de agenda staat onkruidbestrijding. Onkruid tussen de verharding wordt met de zogenaamde Wave (heet water) bestreden, maar in het plantsoen moet er gewoon met de hand gewied worden.
  • Water geven: Veel jonge planten en bomen moeten water krijgen om te overleven. Bomen krijgen water via een tractor met een waterkar erachter. Voor andere beplanting wordt er een kuubvat op de bus geplaatst.
  • Herdenkingsmonumenten: Op 4 mei worden in de diverse kernen bijeenkomsten georganiseerd bij de herdenkingsmonumenten. De buitendienst van de gemeente Woensdrecht zorgt er tegen die tijd altijd voor dat de monumenten er extra verzorgd bij staan. In Woensdrecht wordt het plantsoen direct rondom het monument overigens vrijwillig bijgehouden door inwoner en hovenier Bart van der Veen. De rest van de omgeving wordt door de buitendienst netjes gemaakt.
  • Knippen hagen en struiken: In mei worden de hagen en struiken weer geknipt. Er is met name aandacht voor de planten die verkeersonveilige situaties kunnen opleveren als ze te breed of hoog groeien. Doet een dergelijk probleem zich in uw straat of wijk voor, dan kunt u dit melden via verbeterdebuurt (online of app), of telefonisch bij de servicelijn.

 

Voor de maanden mei en juni staan er ook al een aantal taken op de planning:

  • Eikenprocessierups: Eind mei wordt meestal ook de eikenprocessierups weer gesignaleerd. Omdat de brandharen van deze rups voor klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen kan veroorzaken, worden deze bestreden langs doorgaande fietsroutes. Dit wordt overigens door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Met een biologisch bacteriepreparaat wordt er gespoten, zodat alleen de rupsen worden gedood.
  • Bloembollen: In het voorjaar wordt de gemeente opgevrolijkt door diverse bloemen van bloembollen. Wanneer de bloemen uitgebloeid zijn, kan het blad nog niet direct verwijderd worden. Het komt de bloembol ten goede wanneer dit pas gedaan wordt wanneer het blad afgestorven is. Dat is even niet het fraaiste gezicht, maar in juni wordt het blad dan afgemaaid.

Bron: Gemeente Woensdrecht
Foto’s: Archief Regioactueel.nl