BWI en gemeente Woensdrecht tekenen voor begeleiding statushouders

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht heeft een contract met het BWI afgesloten voor het begeleiden van statushouders die de komende tijd gehuisvest worden in de gemeente Woensdrecht.

2016-02-17_Hoo_BWI_contract
In een persbijeenkomst deze woensdagmiddag, tekende Ilse Stecher namens het BWI en wethouder Lars van der Beek namens de gemeente,  het contract over het, door het BWI begeleiden van statushouders in de gemeente Woensdrecht.

Door de verplichting die de overheid aan gemeentes oplegt om per gemeente een zeker aantal statushouders te huisvesten en het, enige tijd geleden, wegvallen van de vrijwilligers organisatie Vluchtelingenwerk Woensdrecht, ontstond er een probleem. Om nieuwe statushouders goed te kunnen begeleiden heeft de gemeente Woensdrecht nu een overeenkomst gesloten met het BWI.

De circa twintig vrijwilligers bij het BWI, helpen de statushouders om in te burgeren in onze samenleving. De vrijwilligers helpen deze nieuwkomers op het kantoor van de BWI aan de Kromstraat en aan huis met allerhande zaken zoals het regelen van de contacten met instanties als de woningstichting, energiebedrijf, huisarts, sociale dienst en zo voort. De bedoeling is dat deze nieuwkomers anderhalf tot twee jaar begeleid worden, waarna zij geacht worden zichzelf te kunnen bedruipen in onze maatschappij.

Gezien de hoeveelheid statushouders die er de komende tijd verwacht worden, is twintig vrijwilligers niet veel en daarom wordt er ook hard gezocht naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Informatie hierover kunt u krijgen bij het BWI, tel: 0164-672049 of email info@bwiwoensdrecht.nl

You may also like...