Infoavond over statushouders in Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Tientallen mensen waren dinsdagavond aanwezig bij een bijeenkomst over de integratie en participatie van statushouders in Woensdrecht.

20160914-hoo-statushouders
Foto 1. Mortesa uit Iran krijgt uit handen van de burgemeester een gereedschapskist omdat hij begint aan de opleiding voor dakdekker. Foto 2. Burgemeester Steven Adriaansen Foto 3. Zakaria uit Syrië en Monique Swagemakers van de peuterspeelzaal Foto 4. Tagi uit Afghanistan met Wim van Geest Foto 5. Wethouder Van der Beek en BWI

De bijeenkomst werd op 13 september gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De eerste informatieavond was op 16 maart jl. De bedoeling was, om met zoveel mogelijk instanties, organisaties en vrijwilligers te brainstormen hoe de participatie van de nieuwe statushouders zo goed mogelijk zou kunnen plaatsvinden. Op dat moment had de gemeente nog te kampen met een flinke achterstand in de opvang van het aantal statushouders. Op 1 januari 2016 moesten er nog 56 statushouders gehuisvest worden door de gemeente Woensdrecht, die hierdoor onder toezicht van de provincie was geplaatst.

Vluchtelingenstroom
Wethouder Jeffrey van Agtmaal kon dinsdagavond vertellen dat Woensdrecht ‘bij’ is, dat wil zeggen, dat op 1 juli 2016 het vereiste aantal mensen gehuisvest was. Dit jaar moeten er, in het kader van het ‘Pact van Brabant’, nog dertig mensen extra in geplaatst worden. Het Pact van Brabant verplicht ieder dorp en iedere stad in Brabant om, afhankelijk van het aantal inwoners, asielzoekers zonder verblijfsvergunning, die in AZC’s en noodopvanglocaties verblijven, een plek te geven; dit omdat er een grote vluchtelingenstroom verwacht werd. Dinsdag is in een brief van de Commissaris van de Koning aangegeven, dat de vluchtelingenstroom lager blijkt dan gedacht. Zo’n 34.000 AZC-plekken zijn nu overbodig geworden, hierdoor zal ook de doorstroom van asielzoekers naar verwachting lager uitpakken. Mocht het nodig zijn, dan zijn er in de gemeente verschillende locaties beschikbaar, namelijk ‘t Blickvelt Woensdrecht, de Rabobank in Ossendrecht, Margaretha in Huijbergen en een locatie in Putte. Vijf mensen hebben reeds een plekje gekregen in Huijbergen.

Integratie: Mortesa
Tijdens de vorige informatieavond maakte men kennis met Mortesa uit Iran. Hij was na veel omzwervingen al enkele jaren in Nederland, en leerde zichzelf de Nederlandse taal op straat. Uiteindelijk kwam hij terecht in Woensdrecht. Zijn tandarts bleek de voorzitter te zijn van Herwonnen Levenskracht (de Kringloper), en vroeg hem, of hij zin had in vrijwilligerswerk. Sindsdien is Mortesa een gemotiveerde en hard werkende kracht bij de Kringloper. De stichting moet nu toch afscheid van hem gaan nemen want hij heeft via UWV in samenwerking met een bedrijf 240 uur stage mogen lopen, hij heeft een assessment gedaan, en met ingang van 29 augustus heeft hij een contract gekregen bij het bedrijf. En hij gaat een opleiding dakdekken volgen.

Integratie: Tagi
Ook Tagi uit Afghanistan, die drie jaar in Nederland is, wilde graag werken. In Afghanistan had hij tien jaar gewerkt als motor- en fietsmonteur. Hij had hiervoor echter geen opleiding gehad. Sinds acht maanden werkt ook hij enkele dagdelen bij de Kringloper. Wim van Geest, de voorzitter van Herwonnen Levenskracht, is erg te spreken over de samenwerking met de statushouders. “Niet alleen sjouwen zij, jong en oud, met zware spullen, ook leren zij op deze manier op een informele manier de Nederlandse taal en gewoontes, en op deze manier vinden zij hun plekje in onze samenleving”, aldus Van Geest.

Integratie: Zakaria
De derde statushouder die zijn verhaal vertelde, was Zakaria. Ook hij had zichzelf de Nederlandse taal ‘eigen’ gemaakt. Sinds vandaag is hij naar school gegaan in Bergen op Zoom. Hij werkt de overige dagen als vrijwilliger bij de ‘derde wereld werkplaats’ in Huijbergen.

Voorleesproject
Monique Swagemakers, voorzitster van de Peuterspeelzaal, vertelde over het Voorleesproject dat sinds enkele maanden loopt in de gemeente Woensdrecht. Er zijn al veel vrijwilligsters die bij de gezinnen thuis voor de kinderen één of meer uurtjes per week een Nederlands boek komen voorlezen. Dit kan zijn bij Poolse gezinnen (arbeidsmigranten), maar ook bij Syrische en Somalische gezinnen. Dit helpt de kinderen, maar ook de ouders, om de Nederlandse taal te begrijpen.

TOPgroep
Voor de ouders is er ook de TOPgroep (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie). Hier probeert men de ouders van de kinderen te motiveren om betrokken te zijn bij de school én de integratie. De bijeenkomsten worden goed bezocht door de moeders, maar nog niet door de vaders. Zo kan het gebeuren, dat de moeders zich goed kunnen uitdrukken in het Nederlands, maar dat hun echtgenoten ver achter blijven. In tegenstelling tot dit feit, komen er bij de BWI meestal alleen de mannen om de financiële zaken te regelen.

Meedenken
Als de nieuwe statushouders in de gemeente Woensdrecht komen, worden zij welkom geheten door de BWI. Vanaf de eerste dag start het Participatie traject. Zij krijgen in hun eigen taal de uitleg, zodat zij weten wat zij moeten doen. De bedoeling is, dat zij zo snel mogelijk met allerlei activiteiten meedoen. Hiervoor is een strippenkaart ontwikkeld, die zij kunnen laten afstempelen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Door deze strippenkaart kan de inzet van een statushouder worden aangetoond. Het is van belang, dat zoveel mogelijk mensen, instanties en organisaties nadenken hoe de statushouders betrokken kunnen worden. De gemeente kan voorzien in financiële faciliteiten. Ideeën kunnen te allen tijde worden doorgegeven aan de gemeente of de BWI. De beste manier is om een standaard formulier te downloaden bij de BWI. Hierop kan het idee worden ingevuld.

 

You may also like...