Extra taal- en cultuurinitiatieven voor statushouders in gemeente Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Wanneer statushouders in de gemeente Woensdrecht komen wonen ziet de gemeente het belang dat zij zo snel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij speelt de beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van gewoonten en gebruiken een grote rol.

2016-05-30_Hoo_Gemeentehuis

Om ondersteuning te bieden bij het leren van de taal en gebruiken zijn er diverse organisaties zoals de gemeente Woensdrecht, BWI Woensdrecht, de scholen in de gemeente Woensdrecht, de Protestantse Kerk en veel vrijwilligers actief.

Brede Welzijnsinstelling (BWI)
De BWI is al enkele weken actief met een koffie-uurtje met als thema ‘Praat Nederlands met me’ in Hoogerheide op de woensdagmiddag. Twee vrijwilligers gaan samen met de statushouders aan de slag met het leren van de Nederlandse taal en gewoontes. Door veel in het Nederlands met elkaar te spreken, wordt het gemakkelijker om de taal eigen te maken. Daarnaast worden er allerlei thema’s besproken zoals laatst Koningsdag en Bevrijdingsdag, zodat de Nederlandse gewoontes en tradities beter begrepen worden.

Dimphie van der Vliet (BWI): “Bij het koffie-uurtje is er nu een groepje actief waarbij gemerkt wordt dat de taal per week steeds beter eigen wordt gemaakt. Door veel te spreken komen ze zelf op de woorden en kan er een gesprek ontstaan. De statushouders vinden het ook fijn om de taal te leren en om gesprekken te voeren. Door vooral veel met de taal bezig te zijn wordt het spreken steeds makkelijker.”

Peuterspeelzalen
Bij de peuterspeelzalen in de gemeente Woensdrecht loopt een taal- en cultuurproject voor peuters en ouders.
Monique Swagemakers van Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht vertelt: “Voor extra ondersteuning van de taalontwikkeling bij anderstalige peuters, heeft Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht een ambulante begeleider die wekelijks spelenderwijs met de kinderen aan de slag gaat. Daarnaast bezoekt vanuit het Voorleesproject ‘Alles begint met taal’ een voorleesvrijwilliger wekelijks het kind thuis om met een boekje, een spelletje, liedje enzovoort het leesplezier en de ontwikkeling van de Nederlandse taal te bevorderen.

Ook voor de anderstalige ouders is een aanbod ontwikkeld.” Ouders kunnen aansluiten bij het TOP traject, dit staat voor Taal Ouderbetrokkenheid en Participatie. Tijdens de TOP-bijeenkomsten komen naast gewoontes en tradities, de woorden, liedjes en andere activiteiten uit de thema’s van de peutergroepen op een volwassen manier voorbij. Deze koppeling stimuleert de taalontwikkeling van ouder én kind, en komt de ouderbetrokkenheid ten goede. Voor dit totaalaanbod gericht op taal en cultuur weten ook andere organisaties en basisscholen de weg richting SPW te vinden.

Basisschool De Meulenrakkers
De basisscholen hebben samen met de gemeente Woensdrecht en de BWI overleg gehad over hoe anderstalige kinderen het beste begeleid kunnen worden. Hieronder vallen uiteraard ook kinderen van statushouders die in onze gemeente komen wonen. Besloten is om voor deze kinderen drie ochtenden per week een taalklas op te richten. Deze lessen worden op basisschool De Meulenrakkers in Ossendrecht gegeven. Kinderen uit andere dorpskernen worden met een busje van hun school opgehaald en weer teruggebracht.

Wethouder Van der Beek: “Als gemeente Woensdrecht ondersteunen we dit initiatief van harte. De gemeente faciliteert dan ook het vervoer voor deze kinderen. Voor de financiering van de docent vragen de scholen subsidie aan. De andere dagdelen nemen de kinderen gewoon deel aan de reguliere lessen, zodat ze ook kunnen integreren met alle andere leeftijdsgenoten op school en uit de buurt.”

Verona Huijbregts en Corinne Koppejan zijn de twee leerkrachten die de taalklas op De Meulenrakkers draaien. Zij zeggen het volgende: “Tijdens de taalklas worden de kinderen als het ware ‘ondergedompeld’ in de Nederlandse taal. De kinderen laten duidelijk blijken dat ze het leuk vinden om naar de taalklas te komen en zijn erg leergierig. De groep bestaat uit elf kinderen in de leeftijd van zes tot en met dertien jaar en wel van drie verschillende nationaliteiten, van geen Nederlands sprekend tot kinderen die zich al aardig kunnen redden.

Een aantal kinderen uit de reguliere groep 8 van De Meulenrakkers zijn gekoppeld aan een leerling uit de taalklas. De kinderen helpen bij het voorlezen van opdrachten bij taal en rekenen. Met de kinderen zullen we praktische dingen gaan ondernemen die ze ook direct nodig hebben, zoals boodschappen doen. Hierbij komen dan weer veel talige aspecten kijken. Wij als leerkrachten van de taalklas kijken ernaar uit om de komende weken tot de zomervakantie, het opgestarte werk verder vorm te gaan geven.”

Protestantse kerk Ossendrecht
Zo’n 30 vrijwilligers, niet alleen vanuit de Protestantse kerk, maar ook veel mensen uit de Katholieke kerk en mensen die niet gebonden zijn aan een kerk hebben zich aangesloten bij het initiatief ‘Open huis’ dat vanuit de Protestantse kerk in Ossendrecht opgezet is. Iedere woensdagochtend is er een inloop voor statushouders uit alle kernen van onze gemeente, waarbij vrijwilligers hen helpen met het leren van de Nederlandse taal en kennis laten maken met de Nederlandse cultuur.

2016-05-30_OSS_protestantsekerk_001

Loes van Arkel (Protestantse kerk Ossendrecht): “Zo hebben wij bijvoorbeeld onlangs uitgelegd wat de Roparun inhoudt. Wel zo fijn als je pas in Ossendrecht woont en je hoort op die nacht allemaal lawaai buiten.” De vrijwilligers op de inloopochtend zijn heel divers; sommige mensen hebben vroeger al vrijwilligerswerk gedaan in met vluchtelingen in Ossendrecht en Huijbergen, maar er zijn ook vrijwilligers zonder ervaring. Klaas Vos (Protestantse kerk Ossendrecht): “We zijn enorm trots op deze vrijwilligers. Woensdrecht laat hiermee een ander geluid horen.”

Gemeente Woensdrecht
Wethouder Van der Beek: “Integratie start met het beheersen van de Nederlandse taal en opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier kunnen statushouders het snelst zelfstandig deelnemen aan onze maatschappij. Gelukkig is de samenwerking hierin tussen de gemeente en diverse organisaties goed. Ik wil ook alle vrijwilligers een dikke pluim geven voor hun inzet.

Het moet erg fijn zijn, zeker in de beginperiode waarin alles nieuw is, om op weg geholpen te worden. Naast de in dit persbericht genoemde initiatieven zijn er ook diverse maatschappelijke organisaties die activiteiten willen gaan ontwikkelen. Ontzettend mooi dat er zoveel energie onder de inwoners van de gemeente is om hier een succes van te maken!”

Bron: Gemeente Woensdrecht

You may also like...