Meerderheid Bergenaren maakt zich zorgen om plaatsing statushouders

jkr_BoZ_stadkantoor_002

Uit een recente enquête, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom blijkt dat 59% van de inwoners van Bergen op Zoom zich zorgen maken over komst van statushouders naar de gemeente.

Statushouders zijn asielzoekers die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben en een huis toegewezen hebben gekregen van de gemeente, in 2016 verwacht de gemeente Bergen op Zoom 180 statushouders te huisvesten.

Voor het onderzoek heeft de gemeente Bergen op Zoom 2.500 willekeurige personen gekozen vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
De potentiële deelnemers ontvingen een brief waarin ze werden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen, hieraan gaven 497 mensen gehoor.

Uit de vragenlijst blijkt dat 17% van de ondervraagden méér dan de huidige 180 statushouders in 2016 wil onderbrengen in Bergen op Zoom, 63% van de ondervraagden is het hier niet mee eens en 30% wil dat de gemeente geen statushouders onderbrengt.
Tot noodopvang, zoals in 2015 toen groepen asielzoekers in de sportzaal aan de Boulevard werden opvangen, is 55% van de ondervraagden bereid tegen 31% tegen.
Het helpen van de statushouders ziet 22% van de ondervraagden wel zitten, het merendeel is bereid taallessen te geven, ‘buddy’ te worden of klusjes te doen, 8% van de ondervraagden is zelfs bereid de statushouders te helpen bij het huishouden.

Ook werd in de vragenlijst ingegaan op de zorgen bij het plaatsen van de 180 statushouders, hier gaf 59% aan zich zorgen te maken tegen 24% die zich geen zorgen maken.
Het merendeel van de zorgen blijkt bij het gebrek aan woningen te liggen, net als de rest van de regio komen in Bergen op Zoom relatief weinig sociale huurwoningen beschikbaar en 33% van de ondervraagden die zich zorgen maken om de plaatsing van de statushouders vreest dat dit nog minder beschikbare sociale huurwoningen ten gevolge gaat hebben.
Ook financieel-economische zorgen, zoals de kosten voor de gemeente aan sociale voorzieningen en inburgering, en mogelijke overlast en onveiligheid zijn een belangrijke factor.

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt ook het nieuws over plaatsing van statushouders “op de voet” of “redelijk goed” te volgen.

Naast de reguliere groep ondervraagden, werd dezelfde vragenlijst ook voorgelegd aan de leden van het Burgerpanel, 382 leden vulden deze in.
De leden van het Burgerpanel waren iets positiever over de komst van statushouders, zo waren 72% van de Burgerpanel-leden vóór het bijdragen aan de opvang (56% bij de ‘GBA’ groep).
Ook het helpen van de statushouders is bij het Burgerpanel populairder met 36% van de leden bereid om te helpen (22% bij de ‘GBA’-groep).

 

You may also like...