Saver en Natuurpodium werken samen

BERGEN OP ZOOM – Stichting Natuurpodium Brabantse Wal en afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver gaan samenwerken. “Beide partijen slaan de handen ineen om zoveel mogelijk kinderen in West-Brabant te bereiken op het gebied van educatie over duurzaamheid en recycling”, stellen de partners in een persbericht.

20150921-boz-Natuurpodium

Beide organisaties zijn actief op het gebied van duurzaamheid en recyclen. Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum waar kennis over de natuur, cultuurhistorie en economische waarde van de Brabantse Wal wordt gedeeld. Saver ondersteund sinds kort het Natuurpodium  financieel. In ruil voor die bijdrage kan Saver gebruik maken van de faciliteiten van het Natuurpodium aan de Boslustweg in Bergen op Zoom en worden de handen ineen geslagen om educatieve activiteiten te ontwikkelen.

Ook de grondstoffenbus van Saver zal onderdeel gaan uit maken van de educatieve activiteiten. De grondstoffenbus, een voormalige SRV-wagen en jongerenbus, zal niet alleen ingezet worden t.b.v. voorlichting over het scheiden van afval op scholen, maar ook tijdens evenementen als bijvoorbeeld het Roosendaals Treffen en Bergen op Zicht.

You may also like...