Dutch Open Air Rally op Woensdrecht

2015-06-06_Hoo_vliegtuig

Vliegbasis Woensdrecht is de bakermat van militaire vliegers. Op zaterdag 13 of zondag 14 juni is zij gastheer voor een jaarlijkse vliegrally. De Dutch Air Rally heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van vliegveiligheid, vliegerschap, en geoefendheid van de deelnemers.

De vliegrally vindt bij goed (vlieg)weer plaats op zaterdag 13 juni. Bij slecht weer wordt deze doorgeschoven naar de volgende dag. In totaal arriveren zaterdag- of zondagmiddag 44 kleine civiele vliegtuigen en een militair PC-7 lesvliegtuig van de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding op vliegbasis Woensdrecht.

Normaliter hebben de professionele en recreatieve (sport)vliegers geen toegang tot een militaire basis. Via de richting Bergen op Zoom naderen zij vanuit Rotterdam de vliegbasis waar zij op de vliegbasis gejureerd worden op doellandingen en het juist uitvoeren van radio procedures.

Bij iedere operatie of oefening van de Koninklijke Luchtmacht in binnen- of buitenland geldt dat veiligheid altijd voorop staat. Goede opleiding en training is van cruciaal belang om vliegveiligheid te borgen. Maar ook om gereed te zijn voor een inzet die er toe doet, waarbij falen geen optie is. Deze vliegrally geeft deelnemers de kans om op verantwoorde wijze zich te bekwamen in hun vliegerschap. De Koninklijke Luchtmacht werkt daar graag aan mee. Bovendien stimuleert het de interactie tussen civiele en militaire vliegers en autoriteiten.

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen of teletekst pagina 766.

Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier of via het gratis nummer 0800-0226033.

You may also like...