Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht willen nauwer samenwerken

HOOGERHEIDE – In de raadszaal van het gemeentehuis van Woensdrecht, werd donderdagmorgen de gezamenlijke visie op samenwerking van de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gepresenteerd.

Colleges Brabantse Wal gemeenten

Al jaren geleden is de samenwerking gestart met de Intergemeentelijke Sociale Dienst en de colleges van de drie gemeenten willen nu de samenwerking verder bevorderen en uitbreiden op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, natuur, woonomgeving en toerisme.

De Brabantse Wal heeft, met de economisch aantrekkelijke locatie tussen de Rotterdamse en Antwerpse havens en een vijfde plaats als toeristische bestemming in Nederland, het potentieel om zich de komende jaren ontwikkelen tot een internationaal bekend gebied. In de komende tijd zullen de colleges een uitvoeringsagenda maken met concrete actiepunten voor onder andere de herkenbaarheid van de Brabantse Wal en activiteiten op het gebied van toerisme.

Op 4 april zullen de de colleges in het Markiezenhof in Bergen op Zoom in gesprek gaan met de gezamenlijke gemeenteraden over de ontwerpvisie. De bedoeling is om na de zomer de uiteindelijk samenwerkingsvisie vast te stellen.

You may also like...