Geen subsidie voor seniorenmiddag BWF

HOOGERHEIDE – De gemeenteraad van Woensdrecht was op de opinieraad vergadering van 8 februari unaniem de mening toegedaan dat de aangevraagde subsidie voor een seniorenmiddag op het Brabantse Wal Festival niet toegewezen mag worden.

Archieffoto: BWF 2016

De organisatie van het Brabantse Wal festival had een financiële bijdrage gevraagd voor het organiseren van een seniorenmiddag omdat het tekort op deze middag over de vorige twee jaar €6500 bedroeg. Dit zou veroorzaakt zijn door de extra investeringen die voor het organiseren van een seniorenmiddag op het festival gedaan zijn. Genoemd werden bijvoorbeeld invalidentoiletten, extra stoelen, verwarming en rijplaten.

Wethouder Lars van der Beek verduidelijkte dat het festival vorig jaar een éénmalige subsidie van €2500 had gekregen en dat duidelijk afgesproken was dat dit echt éénmalig zou zijn en daarom had het college al negatief op het verzoek gereageerd.

Ludo Bolders van AKT verbaasde zich er over dat rijplaten en toiletten als extra kosten werden genoemd omdat deze sowieso nodig zouden zijn en Cees Jaspers van de PvdA gaf aan dat de ouderenorganisaties in Woensdrecht voor veel minder geld een seniorenmiddag kunnen organiseren en dit ook doen.

Meerdere raadsleden spraken ook hun verbazing uit dat er niemand van de organisatie van het Brabantse Wal Festival aanwezig was om de aanvraag voor een subsidie toe te lichten.

Archieffoto: De BWF seniorenmiddag in 2016 (foto door Patrick van Loon)

Besloten werd om niet de opinieraad bestuur van 9 februari af te wachten met een besluit, maar de organisatie van het Brabantse Wal Festival door de griffier zo snel mogelijk op de hoogte te laten brengen van het besluit de subsidie niet toe te wijzen.

You may also like...