Gemeente gaat meer bijdragen aan leer-werkbedrijf WVS

HOOGERHEIDE – De gemeenteraad van Woensdrecht is akkoord gegaan met een grotere jaarlijkse bijdrage aan de WVS-groep. Dit in verband met de tekorten die ontstaan zijn door het gewijzigde beleid van de rijksoverheid.

De WVS-groep is een leer-werkbedrijf voor negen gemeenten in Westelijk Noord-Brabant. Zij begeleiden en ontwikkelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. De WVS-groep biedt ondernemers producten en diensten aan zoals detachering voor schoonmaak, zakelijke post, stratenmakers, groenvoorziening en dergelijke.

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken samen met WVS

In de gemeente Woensdrecht werken WVS’ers onder andere samen met medewerkers van de buitendienst in de wijkteams en ruim honderd inwoners van de gemeente Woensdrecht zijn cliënt van de WVS

Wethouder Jeffrey van Agtmaal en WVS directeur Jos Koopman tekenden op 16 november de overeenkomst voor de samenwerking van WVS met de buitendienst

De tekorten bij de WVS groep zijn ontstaan doordat de rijksoverheid er van uitgegaan is dat er, na de stop op de instroom van de sociale werkplekken, een uitstroom van acht procent per jaar zou zijn. De werkelijke uitstroom is echter net iets meer dan vijf procent. Voor de rijksbijdrage is door de rijksoverheid van de acht- en niet van de vijf procent uitgegaan zodat er hier al een tekort ontstaan is. Bovendien is ook de bijdrage van het rijk per WVS cliënt gedaald.

De onverwachte wijziging van de regeling ‘Lage Inkomens Voordeel’ (LIV) door het rijk leverde nog eens een tegenvaller van een half miljoen voor de WVS-groep op. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden.

Omdat de WVS groep samenwerkt met negen gemeenten binnen West Brabant komen deze tekorten natuurlijk niet alleen ten laste van de gemeente Woensdrecht. Het gedeelte van de tekorten waar de WVS-groep de gemeente Woensdrecht om vraagt, betreft een bedrag van € 1 56.063 per jaar.

Gezien het belang van de sociale werkvoorziening en van het begeleiden van mensen naar zo regulier mogelijk werk, gaat de raad akkoord met de verhoging van de aanvullende gemeentelijke bijdragen aan de WVS-groep

Wethouder Lars van der Beek aan het woord

Verantwoordelijk wethouder Lars van der Beek verzekerde de Raad dat dit niet ten laste zal komen van de zorg van andere groepen die vanuit de begroting van het sociaal domein betaald worden. Als de reserves binnen het sociaal domein niet afdoende zijn zullen de algemene reserves aangesproken worden en zal er hiervoor nooit op andere sociale zaken zoals jeugdzorg of ouderenzorg gekort worden.

 

 

 

You may also like...