Nauwe samenwerking WVS-groep en gemeente Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Wethouder Jeffrey van Agtmaal en WVS directeur Jos Koopman tekenden woensdagmorgen voor de nieuwe vorm van samenwerking tussen de WVS-groep en de gemeente Woensdrecht.

2016-11-16_Hoo_Gemeente_WVS_Contract_003

Herpositionering buitendienst gemeente Woensdrecht
Met de herpositionering van de buitendienst van de gemeente Woensdrecht dit jaar, is de inzet van WVS personeel ook veranderd. Werd er eerst in ‘bestek’ gewerkt, dat wil zeggen in duidelijk omschreven opdrachten, in de nieuwe situatie wordt WVS personeel, naast gemeente personeel, in één team ingezet.

De buitendienst is nu opgedeeld in wijkteams. Elke voorman van een wijkteam heeft een tablet waarop meldingen binnenkomen, zoals meldingen die burgers via de ‘verbeterdebuurt-app’ insturen. Daardoor kan snel gereageerd worden en ook de terugkoppeling naar de melder zou zo een stuk moeten verbeteren.2016-11-16_Hoo_Gemeente_WVS_Contract_001
De buitendienst heeft nu 13 vaste medewerkers in dienst en er zijn 20 WVS’ers bij de teams ingedeeld.
De teamleider buitendienst bepaalt de planning, de werkverdeling en -toewijzing van de medewerkers van de WVS-groep“, aldus de wethouder.

Niet alleen in de buitendienst zijn WVS medewerkers actief. Ook voor de schoonmaak van gemeentelijke panden zijn een aantal WVS medewerkers ingehuurd.

Nieuwe overeenkomst
De nieuwe manier van werken heeft wel als gevolg dat er een nieuwe overeenkomst opgesteld moest worden voor de samenwerking. Woensdagmorgen werd deze groepsdetacheringsovereenkomst, in de kantine van de gemeentewerf aan de Jan van der Heijdenstraat in Hoogerheide, ondertekend door Wethouder Jeffrey van Agtmaal en WVS directeur Jos Koopman.

2016-11-16_Hoo_Gemeente_WVS_Contract_000

Langdurig werklozen en statushouders
In de nieuwe manier van werken is ook nagedacht over het te werk stellen van langdurig werklozen en statushouders. Voor wat betreft de langdurig werklozen is de gemeente met ISD Brabantse Wal in overleg geweest. Voorlopig zal gestart worden met 5 plekken voor werklozen, in elk wijkteam één. Dit om de begeleidingsdruk goed over de teams te verdelen. In samenwerking met ISD Brabantse Wal zullen geschikte kandidaten geselecteerd worden. Daarna zal de WVS-groep een traject starten om deze mensen te begeleiden naar een ander dagritme, samenwerken met collega’s en dergelijke, om zo een doorstroming naar een volwaardige betaalde baan mogelijk te maken.

Omdat het te werk stelen van statushouders op dit moment nog een te complexe zaak is, mede door een soms traumatisch verleden en andere culturele achtergrond van deze personen, wordt hier later een apart traject voor opgestart.

You may also like...