Eerste stap naar gezamenlijk leer-werkbedrijf door negen gemeenten gezet.

HALSTEREN – Bij de Intratuin in Halsteren kwamen donderdagmorgen de verantwoordelijke wethouders van de negen betrokken gemeenten bij elkaar om het plan voor een gezamenlijk leer-werkbedrijf te presenteren.

Met het in werking gaan van de Participatiewet op 1 januari 2015 kregen de gemeenten een groot stuk extra verantwoordelijkheid voor het afbouwen van de instroom in de sociale werkvoorziening en bovendien werd de rijksbijdrage verminderd. Om dit probleem het hoofd te bieden zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert met WVS samen gaan zoeken naar een oplossing in de vorm van een vergaande samenwerking.

Bij het proces dat aan de presentatie deze donderdagmorgen vooraf ging zijn zowel de gemeenteraden als de cliëntenraden en Ondernemingsraden betrokken geweest. Uiteindelijk is men gekomen tot een plan voor “de ontwikkeling van de huidige WVS naar een toekomstige leer-werkorganisatie, waarmee zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar zo regulier mogelijk werk en inkomensonafhankelijkheid”.

Jos Koopman, Algemeen Directeur WVS: “De vergaande samenwerking met de gemeenten en onze veranderende rol als leer-werkbedrijf is geen doel op zich maar een middel om nog meer mensen te ontwikkelen naar regulier werk. De wethouders zijn blij dat ze elkaar nu gevonden hebben en gezamenlijk voor een eenduidige richting en toekomst kiezen.“.

In het nieuwe leer-werkbedrijf komt de nadruk te liggen op leer-werktrajecten waarbij werkzoekenden die niet zonder meer bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen begeleid worden in het, al dan niet opnieuw, leren werken.

De opzet is om deze leer-werktrajecten zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers onder te brengen maar ook binnen de WVS zijn er mogelijkheden voor leer-werktrajecten. Beschutte werkplekken voor kwetsbare werknemers blijven wel bestaan maar naar verwachting zal deze groep in de komende jaren kleiner worden.

De reden voor het kleiner worden van deze groep is, dat met het ingaan van de Participatiewet de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten is voor nieuwe instroom. De bedoeling is dat circa een derde van de doelgroep nu met een stuk begeleiding bij een reguliere werkgever kan gaan werken, een derde via de WVS bij werkgevers gedetacheerd kan gaan worden en dat er zo dus maar een derde overblijft die een volledig beschutte werkplek nodig hebben.  De eisen om op een beschutte werkplek terecht te komen bij de WVS zijn dus strenger geworden met de komst van de participatiewet.

Door de geplande herstructurering en versterkte samenwerking tussen de twee werkpleinen en WVS verwachten de betrokken gemeenten optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en infrastructuur.

Nu dit plan klaar ligt, is het nu aan de negen gemeenteraden om hierop hun goedkeuring te geven. De verwachting is dat hier in april dit jaar meer duidelijkheid over zal zijn.

You may also like...