Raad en college Woensdrecht gaan voor bestuurlijke procedures richting kerncentrales Doel

HOOGERHEIDE – De gemeenteraad en het college van Woensdrecht hebben besloten niet mee te doen in de civielrechtelijke procedures om een tijdelijke sluiting van de kerncentrales in Doel af te dwingen, maar de bestuurlijke weg te bewandelen.

De centrale in Doel (Archieffoto)

Een aantal gemeenten in West-Brabant heeft voorgesteld om gezamenlijk een civielrechtelijke procedure aan te spannen om de (tijdelijke) sluiting van de kerncentrales in Doel af te dwingen. De raad en het college van Woensdrecht hebben er voor gekozen om hier niet in mee te gaan.
De gemeente Woensdrecht wil via reeds lopende bestuurlijke procedures duidelijkheid krijgen over de veiligheidssituatie en naar aanleiding daarvan, in overleg met de Veiligheidsregio zo nodig stappen ondernemen.

De centrale in Doel (Archieffoto)

Incidenten en uitspraken
Naar aanleiding van een aantal incidenten, die weliswaar in het niet-nucleaire deel van het complex hebben plaatsgevonden, zijn er onder bevolking en bestuur van de grensgemeenten zorgen gerezen over de veiligheid van de kerncentrales die zich zo dicht bij hun woonplaatsen bevinden.

Ook het kritische rapport van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft niet bijgedragen aan het verminderen van de onrust. Daarbovenop komt de uitspraak die Belgische Minister van Binnenlandse Zaken Jambon op de Duitse televisie zou hebben gedaan dat de kerncentrales in Doel niet in 2025, maar pas in 2030 of 2035 zouden moeten sluiten.

De gemeente Woensdrecht
Burgemeester Steven Adriaansen verklaarde in de raadsvergadering de afgelopen week, dat een civielrechtelijke procedure niet de insteek is die de Veiligheidsregio en de gemeente Woensdrecht willen kiezen. Samen met de Veiligheidsregio is gekozen voor het volgen van de bestuurlijke procedures. Ook heeft hij de zorgen over de centrales al persoonlijk bij een bezoek aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu voorgelegd.

Burgemeester Steven Adriaansen

Over de kritiek op het Belgische rampenplan, waarin alleen Belgische gemeenten genoemd worden, verklaarde hij hier geen probleem te zien. “Wij hebben ons eigen rampenplan, waar ook het nucleaire scenario in is meegenomen.” Dat plan wordt regelmatig, ook in 2017 herzien. In dit plan worden onder andere het uitdelen en gebruik van jodium tabletten en de voedselbescherming genoemd.

Over de uitspraak van minister Jambon op de Duitse televisie wil het college nog niet reageren. Een uitspraak in een televisieprogramma is geen officieel beleid. Pas als er een officiële mededeling komt, kan daar op gereageerd worden.

Wat er de komende tijd concreet gaat gebeuren, is een onderzoek naar de veiligheid. Er wordt een bestuurlijke procedure gestart om duidelijkheid over de veiligheid te krijgen en de centrales, zo nodig, te laten stilleggen. De raad en de burgers van Woensdrecht zullen hierover afdoende geïnformeerd worden.

Volgens Henk Kielman van de VVD wordt de discussie over de kerncentrales te veel geleid door emoties en minder door feiten. Hij vind dat de gemeente moet kunnen vertrouwen op de experts van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dit goed naar de bevolking moet communiceren. “Emoties bij de bevolking zijn een gegeven en daarom is communicatie zo belangrijk” aldus Kielman

Cees Jaspers van de PvdA merkte nog op dat hard roepende klagers uit Bergen op Zoom wel in de krant komen maar dat er niet geschreven wordt over de vele mensen, ook in Woensdrecht, die nog wel vertrouwen hebben in de veiligheid van de centrales en niet hard klagen. Jaspers benadrukte nog wel het belang van een duidelijke en open communicatie naar de bevolking zodat mensen van feiten kunnen uitgaan en niet van geruchten.

Adri Gelten van ABZ, die zelf jaren bij Doel gewerkt heeft, verklaarde dat een kerncentrale niet ‘zomaar even’ tijdelijk gesloten kan worden maar dat dit een driejarige procedure is. Hij adviseerde om in ieder geval te wachten op het SALTO (Safe Long Term Operation) onderzoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Burgemeester Adriaansen gaf aan dat er extra aandacht over de problematiek rond Doel op de gemeentelijke website gaat komen.

Informatie over rampenbestrijding en crisisbeheersing vind u op de site van de gemeente Woensdrecht.
Crisisbeheersing
Over het gebruik van jodium tabletten
Rampeninstructies
Belangrijke telefoonnummers

De rijksoverheid geeft informatie over noodsituaties op de site Crisis.nl.

Informatie over de centrales in Doel is te vinden op de site van Electrabel.

You may also like...