Sloop, nieuwbouw, renovatie en herhuisvesting in Hoogerheide

HOOGERHEIDE – In de komende jaren worden er door Woningstichting Woensdrecht op een aantal plaatsen woningen gesloopt en zullen er nieuwe woningen gebouwd worden.

2016-01-14_Hoo_Woningbouw_001
Woningstichting Woensdrecht

In een interview met de heer van Haaren van Woningstichting Woensdrecht kwamen de diverse projecten, de invulling hiervan en de gevolgen voor de huidige bewoners aan bod.

Het eerste project  is al duidelijk te zien voor iedereen die door Hoogerheide rijdt. Aan de Aalbersestraat en Monseigneur Poelstraat zijn al een achttiental woningen gesloopt en worden er momenteel negentien nieuwe woningen gebouwd.

2016-01-14_Hoo_Woningbouw_004
De bouw aan de Aalbersestraat en de Monseigneur Poelstraat

In een volgende fase zijn een aantal woningen aan de Molenstraat en Jef Adriaansenstraat aan de beurt. Het is nog niet beslist of hier nieuwbouw of renovatie zal plaatsvinden.

Vanaf 2018 zal daarna fasegewijs een project gestart worden met vijfenveertig woningen aan de Burgemeester Moorstraat en de Pastoor van Roesselstraat. Ook hier is nog niet zeker of hier nieuwbouw of renovatie zal komen maar het meest waarschijnlijk is dat hier levensloop bestendige woningen komen. Dit houdt in, woningen met de badkamer en één slaapkamer op de begane grond en de overige slaapkamers op de verdieping(en). Hierdoor zijn deze woningen geschikt voor een gezin maar ook voor ouderen of gehandicapten.

Natuurlijk willen de huidige bewoners van deze woningen weten waar zij straks moeten wonen.
De heer van Haaren van Woningstichting Woensdrecht stelt nadrukkelijk dat het sowieso nooit de bedoeling zal zijn op de huidige bewoners “op straat te zetten”.
Er is echter wel een verschil tussen de bewoners met een tijdelijk huurcontract (waarbij dus bekend was dat de woningen in 2018 op de nominatie staan om gesloopt te worden) en bewoners met een vast huurcontract.

2016-01-14_Hoo_Woningbouw_003
Pastoor van Roesselstraat

Voor bewoners met een vast huurcontract is er een sociaal plan waarin onder andere voorzien wordt in verhuiskosten en gezocht zal worden naar alternatieve huisvesting.
Voor bewoners met een tijdelijk contract geldt dit sociaal plan niet. De Woningstichting raadt deze bewoners dan ook aan om tijdig te gaan reageren op vrijkomende woningen. De gemiddelde wachttijd is op dit moment een jaar (hoewel dit natuurlijk geen garantie is dat iedereen binnen een jaar een woning heeft !).
In alle gevallen worden de bewoners ruim van te voren op de hoogte gesteld van wat er gaat gebeuren en zal één en ander bij een huisbezoek ook nog toegelicht worden.

Hoewel er enige vragen waren over de impact van de “verplichte’ huisvesting van statushouders zal dit, volgens de heer van Haaren, erg meevallen. De verplichting is in eerste instantie een zaak van de gemeente en niet van de woningstichting. Bij de woningstichting zal in principe maximaal tien procent van het aanbod beschikbaar zijn voor statushouders zodat de overige negentig procent voor de gewone doelgroep beschikbaar blijft.

Vanaf 1 januari 2012 kon iedere nieuwe huurder van de woningstichting Woensdrecht automatisch lid worden van de HBWW, de HuurderBelangen vereniging Woningstichting Woensdrecht. Ook huurders van voor die tijd kunnen hier gratis lid van worden. Meer informatie op www.hbww.nl en op www.wswoensdrecht.nl.

 

 

You may also like...