Noordpolder, kermisloop en meer bij het Dorpsplatform Ossendrecht

OSSENDRECHT – De ontwikkelingen in de Noordpolder, verkeer en veiligheid, de Boudewijngroeve  en de komende kermisloop waren zaken die onder andere besproken werden op de openbare vergadering van het Dorpsplatform Ossendrecht.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_001

Het Dorpsplatform Ossendrecht had op donderdagavond een openbare vergadering waar naast zaken als veiligheid, verkeer en leefbaarheid, een presentatie gegeven werd over de ontwikkelingen in de Noordpolder en de komende kermisloop.  De vergadering werd rond half acht geopend door de voorzitter die Louis Vriens van Waterschap Brabantse Delta introduceerde. Louis Vriens gaf een uitgebreide uitleg over de werkzaamheden van het waterschap in de Noordpolder.

Herstel Natte Natuurparel
De werkzaamheden die nu plaats vinden vallen onder het project Herstel Natte Natuurparel. Het doel dit project is het behouden en herstellen van de oorspronkelijke, van schoon water afhankelijke natuur in dit unieke stuk Brabantse Wal. De taak van Waterschap Brabantse Delta is om de verdroging tegen te gaan en de ‘natte natuur’ de kans te geven zich te ontwikkelen.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_002

Het project bestaat uit vijf deelplannen. De eerste twee zijn al in 2010 en 2012 uitgevoerd en de deelplannen drie en vier zullen dit jaar uitgevoerd moeten worden.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_003
Dit alles in samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, Agrarisch ondernemers, de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Woensdrecht, het Grenspark De Zoom–Kalmthoutse Heide, de leidingbeheerders, de aannemer en natuurlijk belanghebbenden uit de streek.  In een later artikel op Regioactueel kunt u hier meer over lezen.

Spreekrecht voor het publiek
Bij de gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek, kwamen onder andere de plaatsing en veiligheid van speeltuinen, de paaltjes in het bos voor de brandweer en het schoonmaken van straatnaamborden aan de orde.

Een heikel punt was wel de controle op het sluip-vrachtverkeer door de Burgemeester Voetenstraat. Ondanks dat het alleen bestemmings-vrachtverkeer toegestaan is hier te rijden blijken er toch nog veel vrachtwagens door de straat te komen, tot grote ergernis van de bewoners.
Ook de wateroverlast bij zware regenval en de mindere zichtbaarheid van de bloembakken bij nacht waren punten van zorg van de bewoners.

Mededelingen van het Dorpsplatform
Het agendapunt mededelingen begon met het afscheid van het dorpsplatform van Ernest Meijlemans.
Ron Klaasen wordt de nieuwe voorman van het wijkteam Hoogerheide/Calfven en Wendy de Koning van het dorpsplatform vertelde in het kort over het door haar bijgewoonde Symposium grensoverschrijdende samenwerking.
Belangrijke punten hierbij waren de samenwerking van operationele diensten aan weerszijde van de grens, het verschil in opleidingen en de eventuele voordelen als het grenspark Kalmthoutse heide een UNESCO natuurgebied wordt.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_003a
Wendy de Koning

Een belangrijke gebeurtenis voor het dorpsplatform was het op 30 mei 2016, door alle platforms uit de gemeente Woensdrecht getekende convenant. Hiermee werden de dorpsplatforms zelfstandig.

Een opvallende zaak op de actielijst was de plaatsing van abri’s bij de bushalte aan de Putseweg. De provincie had hier al eind 2014 opdracht toe gegeven. In februari 2016 zou het eindelijk gebeuren maar helaas. Voor 1 oktober zouden de abri’s dan echt geplaatst moeten worden.

Wijkagent voor Ossendrecht, Frank Nolten
Wijkagent Frank Nolten gaf wat uitleg over zijn werk. Een van de knelpunten waardoor hij minder in Ossendrecht kan zijn dan hij zou willen, is dat door de veranderde wetgeving, veel zaken op het politiebureau in Bergen op Zoom afgehandeld moeten worden, wat veel tijd kost. Ook de ondersteuning van Almata, de JeugdZorgPlus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen kost veel tijd.

Hij gaf ook aan dat er wel degelijk gecontroleerd wordt op vrachtverkeer dat het inrijverbod negeert. Toch blijkt bij controles dat veel van de aangehouden vrachtwagens wel degelijk in Ossendrecht moeten zijn. Voor automobilisten is het wel handig om te weten dat er binnenkort snelheids- controles te verwachten zijn in de gemeente Woensdrecht !

WMO
José van der Wegen van de WMO adviesraad gaf aan dat er momenteel twee vacatures zijn in de WMO adviesraad en dat Ossendrecht momenteel ondervertegenwoordigd is. Solliciteren voor deze functie kan op de site van de WMO adviesraad.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_004
José van der Wegen

Jeugd in beweging
Het project ‘jeugd in beweging’ werd door dorpsplatform lid Ria van Meir toegelicht. Het doel is dat onder de noemer ‘Jeugd in Beweging’, het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente samen werken om diverse speellocaties te verbeteren en met elkaar te verbinden.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_005

Momenteel loopt hiervoor een subsidie aanvraag bij het omgevings- fonds van ‘Port of Antwerp’. Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking.

Ossendrechtse kermisloop
Arno van Loon van de SBO presenteerde de plannen voor de 1e Ossendrechtse Kermisloop die op kermismaandag 20 juni plaats gaat vinden. De kermisloop wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Buurtschappen Ossendrecht, Loopgroep de L’oslopers en Johan Bogers, medeorganisator van de kermisloop in Putte.

Collegezaken
Wethouder Jeffrey van Agtmaal gaf een toelichting op het nieuwe accommodatiebeleid, de toekomst van de Boudewijngroeve, de begraafplaatsen en de onkruid bestrijding. Het accommodatiebeleid betreft voornamelijk de accommodatie van ODIO.  De Boudewijngroeve is nog steeds niet ontwikkeld. Vestia is tien jaar geleden met grootse plannen voor nieuwbouw op de Bouwdewijngroeve gekomen maar door de recessie is daar niets van terecht gekomen. Als er nu nog gebouwd wordt dan wordt het kleinschalig en moet het aansluiten op de woonvisie van de gemeente Woensdrecht.

In Ossendrecht gaat de gemeente verder met het opruimen van zerken op de begraafplaats waarvan de graftermijnen zijn verstreken.

Interessant, en goed voor het milieu, is dat de onkruid bestrijding in de gemeente Woensdrecht niet meer chemisch is, maar met stoom en kokend water gebeurt. Hoewel dit duurder en minder efficient, is het noodzakelijk omdat er volgens de huidige wetgeving onkruid niet chemisch bestreden mag worden.

2016-06-02_Oss_Dorpsplatform_006
De datum van de volgende vergadering wordt bekend gemaakt

Na deze uitleg van wethouder Jeffrey van Agtmaal had de voorzitter als laatste voor de sluiting van de vergadering de mededeling dat de volgende openbare vergadering op 2 november zal plaatsvinden.

You may also like...