Druk bezochte openbare vergadering van Dorpsplatform Putte

PUTTE- Rond De Biezen in Putte was geen parkeerplaats meer te vinden. Het was duidelijk dat er geen gebrek aan belangstelling bestond voor de openbare vergadering van het dorpsplatform.

2016-11-15_PUT_Dorpsplatform_000

Hertenkamp
Eén van de eerste agendapunten was het hertenkamp, of beter de toekomstplannen voor het hertenkamp. Voor enige tijd is er sprake geweest dat het hertenkamp zou verdwijnen maar door het in te passen in de plannen van Zorgboerderij de Leemberg kan het hertenkamp blijven bestaan.2016-11-15_PUT_Dorpsplatform_001

Jacqueline Sommeling van Zorgboerderij de Leemberg gaf een toelichting op de plannen en vertelde wat de zorgboerderij zoal doet en wat voor soort cliënten er komen. Momenteel telt de zorgboerderij zo’n twintig cliënten voor de dagbesteding, die verspreid over zes dagen, van maandag tot en met zaterdag, hele of halve dagen komen.

Camille Janssens vertelde daarna over de ‘Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Leemberg’. Deze stichting zamelt geld in voor projecten die niet uit de reguliere inkomsten kunnen worden betaald. Dit inzamelen gaat onder andere door sponsoring door bedrijven, door crowd funding, eenmalige donaties, acties altijd verkoop van koekjes of cupcakes en vrienden van zorgboerderij die een vaste bijdrage per jaar bijdragen.2016-11-15_PUT_Dorpsplatform_003

Van het ingezamelde geld is het afgelopen jaar een Quattrocycle aangeschaft, een ‘fiets’ voor vier personen met elektrische trapondersteuning. Momenteel wordt er gespaard voor een rolstoel met ballonbanden die geschikt is om over bospaadjes te rijden zonder weg te zakken of vast te komen zitten.

Bomen aan de Narcisstraat
Een bewoner van de Narcisstraat had kritische vragen aan de aanwezige wethouders, Martin Groffen en Jeffrey van Agtmaal. Hij was boos dat de bomen in de Narcisstraat gekapt waren, terwijl er toegezegd was dat ze zouden blijven staan. Wethouder van Agtmaal legde uit dat er ook veel klachten van bewoners waren binnengekomen bij de gemeente. Klachten over hars van de bomen dat op auto’s kwam en bladeren in de dakgoot en tuinen en schade door de wortels van de bomen. Deze bewoners wilden de bomen juist weg hebben.

Omdat er zo veel klachten waren heeft de gemeente de knoop door moeten hakken en is besloten de hoge bomen toch weg te halen maar er wel nieuwe bomen voor in de plaats te zetten. Ook legde van Agtmaal uit dat er voor deze bomen geen kapvergunning nodig was en dat er daarom ook niets over op de gemeente pagina in de Bode gestaan heeft.

Parking bij Ravenhof
JKr_PUT_Ravenhof_001Het volgende agendapunt was de parking bij kasteel Ravenhof. De burgemeester van Stabroek had bij de gemeente Woensdrecht de vraag gesteld of er aan de Nederlandse kant van de grens een parkeerplaats kon komen voor de bezoekers van evenementen in het kasteel. Aan Belgische kant zou dit niet mogelijk zijn.
De gewenste plaats was achter de Europalaan. Toen dit bekend werd kwam er veel protest van de bewoners van de Europalaan. Zij wonen er nu heerlijk rustig en verwachten veel overlast.

Wethouder Groffen is, met een aantal van deze bewoners, naar de burgemeester van Stabroek gestapt om de bezwaren te bespreken en te kijken naar alternatieven. Omdat hier geen, voor alle partijen aanvaardbare, oplossing gevonden werd is besloten om ‘op te schalen’ naar de provincie en te onderzoeken wat er, aan Nederlandse of Belgische kant mogelijk is. Voorlopig is de locatie achter de Europalaan van de baan.

Leefbaarheidsagenda
Bij het agendapunt ‘Leefbaarheids agenda’ had Rita van Gaal van het dorpsplatform een vraag voor de aanwezigen. Het dorpsplatform wil graag ideeën horen voor het ‘pimpen’ van de ruimte rond de schaatsbaan en de entree van Putte vanuit Ossendrecht.

Een ander onderwerp bij dit agendapunt was de boombak aan het Jordaensplein. Hier komt een Hulstboom in te staan.

Bladkorven
Nog een ‘groen’ agendapunt betrof de bladkorven. Er zijn door de gemeente 18 bladkorven geplaatst, waarvan er 4 door het dorpsplatform zijn betaald. Als er behoefte is aan meer bladkorven mogen bewoners zelf met gaas een bladkorf van 2 x 2 meter maken. Als deze vol is en het wordt voor of op vrijdag doorgegeven aan de servicelijn zal deze op maandag worden geleegd.

Begraafplaats
Het dorpsplatform heeft op zaterdag 24 september een grote schoonmaak- en opknapactie van de begraafplaats georganiseerd. Deze was wat verwaarloosd en met ruim twintig vrijwilligers werd een en ander weer netjes gemaakt. Een artikel hierover staat op Regioactueel.nl.
Een aantal vrijwilligers is op eigen initiatief op 29 oktober nog eens terug gekomen om nog wat meer op te knappen.

Ontsluitingsweg
Een volgend agendapunt staat al lang op de agenda van dorpsplatform vergaderingen. De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Momenteel moet het zware vrachtverkeer door woonstraten om op zijn bestemming te komen. Met de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg zou dit opgelost moeten zijn.

2016-08-05_PUT_Randweg_001

Half december is er overleg tussen gemeente en aannemer over de start van de werkzaamheden en op 9 januari 2017 zou met de aanleg gestart moeten worden.
Voor de start van de werkzaamheden komt er nog een voorlichtingsavond voor de bewoners van Putte.

Antwerpsestraat
Het dorpsplatform maakt zich zorgen over de snelheid waarmee over de Antwerpsestraat gereden wordt. De vraag is wat er aan gedaan kan worden. Een mogelijkheid is bloembakken plaatsen maar als iemand een beter idee heeft voor het snelheidsprobleem dan wil het dorpsplatform het graag horen.

Een vraag van één van de aanwezigen was, of er geen voorrangsborden bij de wegversmalling gezet konden worden. Wethouder van Agtmaal zei dit wel te willen overwegen maar dat er sowieso gewacht zou worden tot de MT en het Servoplein klaar zijn.

Een andere vraag uit het publiek was of er wat gedaan kon worden aan de reclame borden die het zicht bij het zebrapad beperken. Het antwoord van van Agtmaal was dat dit moeilijk is omdat ze op legale wijze geplaatst zijn.

Speeltuin De Biezen
Als alles volgens planning verloopt zou op 1 april 2017 de speeltuin bij De Biezen klaar moeten zijn, met klimtoestellen, een wipkip en een speeltoren met glijbaan en schommel. Ook komt er een Jeu de boules baan. Geïnteresseerden voor de Jeu de Boules club kunnen zich bij het dorpsplatform melden.

Na het jaaroverzicht en de rondvraag was de vergadering afgelopen.

You may also like...