Wethouder Martin Groffen presenteert Wielerplan Woensdrecht 2017-2020

HOOGERHEIDE – Wethouder Martin Groffen presenteerde in het gemeentehuis in Hoogerheide het ambitieuze Wielerplan Woensdrecht 2017-2020.

2016-11-15_Hoo_Wielerplan_001

Als verdieping van de plannen van de plannen van Wielerregio West-Brabant heeft de gemeente Woensdrecht een ambitieus wielerplan opgesteld voor de periode 2017 tot 2020. Over dit plan zal op 15 december in de gemeenteraad beslist worden.

Verantwoordelijk wethouder Martin Groffen  vertelde dat het begon met een motie vanuit de gemeenteraad waar het college de opdracht kreeg om te onderzoeken wat een wielergemeente nou is, wat het doel van Woensdrecht als wielergemeente is en wat er moet gebeuren om dit doel dan ook te bereiken.

2015-01-25_vdpoel
Mathieu van der Poel (GP in 2015)

Onderzoek

Er werd een extern onderzoek uitgevoerd onder inwoners en bezoekers van Woensdrecht en er werd gesproken met betrokken instanties en ondernemers. Uit dit onderzoek en deze gesprekken werd duidelijk dat voor wat betreft sportief en recreatief fietsen, Woensdrecht een bekend ‘merk’ is geworden.

Niet alleen grote evenementen als de GP Adrie van der Poel, maar ook de mogelijkheden voor wat betreft sportief en recreatief fietsen dragen bij aan de bekendheid van Woensdrecht als wielergemeente. Zo is er een groot aantal fietsroutes uitgezet. Soms langs monumenten en bezienswaardigheden uit de 2e wereldoorlog of langs geboortehuizen van bekende wielrenners.

Verbeterpunten die uit het onderzoek kwamen waren het nog beter uitdragen van het ‘merk’ Woensdrecht en meer samenwerking en betrokkenheid met het bedrijfsleven.

2016-11-15_Hoo_Wielerplan_001a

Het doel en de doelgroep

Het doel van het Wielerplan Woensdrecht 2017-2020 is veelzijdig;

  • Het maatschappelijke doel voor sport en welzijn. het stimuleren van inwoners van Woensdrecht om meer te fietsen, niet alleen recreatief maar ook voor woon-werk en woon-school verkeer.
  • Ontwikkelen van talenten in de wielersport.
  • Het nog beter bekend maken van Woensdrecht als wielergemeente.
  • Bevordering van fiets toerisme in en naar de gemeente Woensdrecht.

De doelgroep is heel breed. Het beslaat alle wielerliefhebbers en fietsgebruikers. Van de toppers onder de wedstrijdrijders tot de schoolgaande jeugd. Daarom richt het wielerplan zich ook niet alleen op grote evenementen, maar ook op de lokale kleinere fiets- en wielerevenementen.

 

De uitvoering

Het Wielerplan Woensdrecht 2017-2020 rust op vier pijlers;

  • Organisatie en samenwerking: wethouder Martin Groffen stelde nadrukkelijk dat de uitvoering van het plan geen zaak is van alleen de gemeente. Zodra het plan door de gemeenteraad is goedgekeurd zal  er een wielerplatform opgericht worden met vertegenwoordigers van alle betrokkenen uit de wielergemeenschap. Ook de wethouder voor sportzaken zal hierbij betrokken worden.
  • Communicatie: er komt een communicatieplan dat er op gericht is om het ‘merk’ Woensdrecht verder bekend te maken in de wereld van wielerfans en fietsliefhebbers. Hier zal ook een nieuw logo ontworpen worden.
  • Financiële ondersteuning: Er is binnen de gemeente budget vrijgemaakt om bepaalde acties te ondersteunen. “Dit betekent onder andere dat er financieel wordt ingezet op het versterken van lokale rondes, opleiding talenten maar ook op branding. In 2017 worden nadere criteria ontwikkeld voor financiële ondersteuning van initiatieven na 2017 ” aldus Groffen.
  • Richtlijnen: er komen richtlijnen voor projecten en initiatieven om deze goed te laten aansluiten bij de doelstellingen van het wielerplan.

 

Het nog op te richten wielerplatform zal uiteindelijk één en ander moeten uitvoeren of aansturen. Bij de plannen zal ook rekening worden gehouden met de marketing en communicatie van de Brabantse Wal, wielerregio West-Brabant en fietsprovincie Brabant (Ons Brabant Fietst).

Als het Wielerplan Woensdrecht 2017-2020 op 15 december door de gemeenteraad is vastgesteld zal in het eerste kwartaal van 2017 het wielerplatform geformeerd worden.