Opschoningsproject begraafplaats Putte wegens gevaarlijke situaties

PUTTE – Op initiatief van een aantal inwoners van Putte zal de gemeente binnenkort een opschoningsproject opstarten op de  begraafplaats aan de Antwerpsestraat.

Een aantal graven op de begraafplaats aan de Antwerpsestraat zijn in zeer slechte staat. Dit ontsiert de begraafplaats en bovenal levert het gevaarlijke situaties op. Er zijn al zware grafstenen omgevallen en als dit gebeurt als er iemand loopt kan dit ernstige gevolgen hebben.

Begrafenis ondernemer Christian Zorge en inwoners van Putte, Rita van Gaal en Ron van Hoof, hebben in samenspraak met het dorpsplatform het probleem bij de gemeente aangekaart.

Rita van Gaal, Ron van Hoof en wethouder Jeffrey van Agtmaal bij een van de ernstig beschadigde grafzerken

Het dorpsplatform heeft al twee keer met een grote groep vrijwilligers een schoonmaakactie gehouden op de begraafplaats. Bij deze acties werd met name het groen op de begraafplaats onderhouden. De grafmonumenten konden door het dorpsplatform niet onderhouden worden omdat deze particulier eigendom zijn.

Het grafrecht ligt bij de nabestaanden van degene die hier begraven zijn en ook de gemeente mag dit, door er een meer dan honderd jaar oud besluit, niet doen zonder de expliciete toestemming van de nabestaanden.

In het verleden heeft de gemeente, in verband met het grafrecht als eens een poging ondernomen om de nabestaanden op te sporen maar omdat er graven bij zijn van meer dan honderd jaar oud en veel nabestaanden inmiddels al lang niet meer in de omgeving wonen bleek dit onbegonnen werk. Omdat sommige graven is zo slechte staat zijn dat er echt iets aan moet gebeuren heeft de gemeente onderzocht hoe het onderhoud en het ruimen van beschadigde en  gevaarlijke grafstenen juridisch te verantwoorden is.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal legde uit hoe één en ander in zijn werk zal gaan. De constructie die nu gekozen is, houdt in dat er bij elk graf wat onderhouden moet worden of waar de grafsteen in verband met de veiligheid verwijderd moet worden, een klein bordje komt te staan waarop staat dat de nabestaanden contact met de gemeente moeten opnemen. Bij de ingang van de begraafplaats komt een groter bord te staan waarop de bezoekers erop attent gemaakt worden dat deze bordjes geplaatst zijn. Ook door berichten in de media zullen nabestaanden op de hoogte gebracht kunnen worden van het geplande opschoningsproject.

Vanaf 1 april worden de bordjes geplaatst. Nabestaanden hebben dan een half jaar de tijd om te reageren. Ze hebben dan de keuze om zelf zorg te dragen voor het opknappen of verwijderen of de gemeente toestemming geven dit te doen. Als de gemeente na een half jaar niets gehoord heeft kan de gemeente zonder juridisch problemen de gevaarlijke en kapotte grafzerken verwijderen.

Alléén de zerken zullen verwijderd worden. De graven zelf, met de stoffelijke resten, zullen ongemoeid gelaten worden.

De initiatiefnemers en het dorpsplatform Putte hebben het idee om bij de ingang van de begraafplaats een gedenkplaat te plaatsen met de namen van degene waarvan de grafstenen verwijderd zijn, zodat ze voor nabestaanden toch nog niet helemaal verdwenen zijn.

Een ander idee dat geopperd werd, was om een kunstenaar van de restanten van de verwijderde grafzerken een kunstwerk te laten maken op de begraafplaats. Mensen die zelf ideeën hierover hebben of die dit initiatief willen sponsoren kunnen contact opnemen met het dorpsplatform Putte op email adres: info@dpputte.nl.

You may also like...