Parkeerplaats langs de Scheldeweg afgesloten wegens overlast

HOOGERHEIDE – De parkeerplaats langs de Scheldeweg, tussen de rotonde bij de Bunkerbaan en de rotonde bij de snelweg is vanaf maandag 27 maart afgesloten.

De reden

Dergelijke parkeerplaatsen langs een provinciale weg worden aangelegd als rustplaats en picknicklocatie maar het blijkt dat de parkeerplaats langs de Scheldeweg hier niet of nauwelijks voor wordt gebruikt. Wel ondervindt de provincie, de eigenaar van de parkeerplaats, grote overlast in de vorm van afvaldumpen, drugs dealers, zwerfvuil en chauffeurs die hun behoefte doen in de bosjes.

Tijdelijk of permanent?

Voorlopig wordt de parkeerplaats afgesloten. De gemeente Woensdrecht en de provincie zullen de situatie in de gaten houden en na verloop van tijd evalueren. Blijken dat er door de afsluiting op een ander plek problemen te ontstaan dan zal er tussen gemeente en provincie overlegd worden op welke andere manier deze problemen kunnen worden aangepakt. Als bij de evaluatie blijkt dat er verder geen grote problemen ontstaan dan wordt de afsluiting definitief.

Parkeren vrachtauto’s

In tegenstelling tot wat in het verleden wel gezegd werd, was deze parking niet bedoelt als vrachtwagen parkeerplaats voor vrachtwagens die niet in de woonwijken mogen staan. De gemeente geeft aan dat hier industrieterrein de Kooi de plek voor is.

 

You may also like...