“Alle peuters naar speelzaal of opvang”

HOOGERHEIDE – Vanaf volgend jaar moeten alle peuters in de gemeente Woensdrecht naar een peuterspeelzaal of kinderopvang kunnen, ongeacht het inkomen van de ouders. Dat stelt het college van Woensdrecht.

Ze doen daarom een voorstel aan de gemeenteraad: Hebben ouders geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan springt de gemeente bij met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.  In december neemt de raad hierover een besluit.

Het voorstel staat beschreven in de beleidsnotitie peuteropvang 2017. Het is het Woensdrechtse antwoord op de landelijke harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Omdat deze voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en zorgen voor een goede start op de basisschool, streven het Rijk en de VNG naar
een toegankelijk aanbod en groter bereik van peuters. Zij stellen geld beschikbaar.

Volgens wethouder Lars van der Beek hebben de peuters baat bij een peuterspeelzaal of kinderopvang. “Het stimuleert hun ontwikkeling spelenderwijs maar doelgericht. Wat ons betreft zouden alle twee- tot vierjarigen naar een dergelijke voorschoolse voorziening moeten kunnen. Ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of moeite hebben om het te betalen”, stelt hij.

Ouders die werken of een studie volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Dit is een tegemoetkoming van het Rijk, gebaseerd op de hoogte van het inkomen, in de kosten van kinderopvang. Vanaf 1 januari 2017 krijgen zij eenzelfde soort compensatie via de gemeente uitgekeerd als zij gebruik maken van een
voorschoolse voorziening voor hun peuter(s). De gemeente Woensdrecht kiest voor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor mensen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De netto-kosten komen hiermee voor alle gezinnen op hetzelfde uit.

 

You may also like...