Samenwerking tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht

BERGEN OP ZOOM – Vorig jaar kondigden de zorgaanbieders het al aan. TanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht spraken de intentie uit om de samenwerking te verstevigen. Nu is het definitief: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft hun toestemming om de samenwerkingsplannen vorm te geven.

2016-04-22_BoZ_TanteLouise

De samenwerking wordt vanaf 1 juli a.s. zichtbaar.  “We zijn erg verheugd dat we nu daadwerkelijk samen van start gaan om voor alle West-Brabanders de zorg thuis verder te verbeteren,” aldus Christ-Jan Danen, bestuurder van TWB.

Samen zorgen achter de voordeur
De samenwerking komt tot uiting op twee gebieden: persoonlijke Verzorging en Verpleging thuis en Complexe zorg en behandeling thuis.

“Vanaf 1 juli werken wij samen en vanaf 1 september worden onze thuiszorgteams in de gemeente Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht een mix van zorgverleners van tanteLouise en TWB. We werken dus niet langer naast elkaar in een zelfde straat, wijk of dorp maar mét elkaar in een hecht netwerk,” verklaart Ruud Dijkers, bestuurder van TWB.
“De cliënten gaan merken dat er veel minder hulpverleners af en aan rijden. En dat de zorg door minder verschillende hulpverleners geleverd wordt. Uiteindelijk komt er een vast team per wijk of appartementencomplex.”

Vanaf 1 juli brengen de organisaties ook de specialisten op het gebied van Complexe zorg en behandeling thuis samen. “Zo kunnen we zorg die normaal gesproken alleen in het ziekenhuis wordt geleverd zoals nierdialyses en bloedtransfusies, bij de mensen thuis leveren. Op dit gebied vullen we elkaar echt aan met kennis en kunde. Samen maken we deze complexe zorghandelingen mogelijk in de thuissituatie, nóg meer dan nu al het geval is”, licht Jef Pelgrims, bestuurder tanteLouise, toe.

Toekomstbestendige zorg in West-Brabant
Samenwerking levert de zorgorganisaties maar vooral de cliënten vele voordelen op. “Ook wij staan voor de uitdaging onze zorg beter en slimmer te organiseren om de zorg betaalbaar te houden en te voldoen aan het gewijzigde kabinetsbeleid. Door nauw samen op te trekken delen we kennis en deskundigheid, verlagen we de reiskosten en geven we inhoud aan het kabinetsbeleid door ook complexe zorg – waar dit verantwoord is – in de thuissituatie te laten plaatsvinden”, vertelt Danen.

Cliënten, verwijzers en overige relaties worden door TWB en tanteLouise de komende tijd nader geïnformeerd.

Bron: TWB Thuiszorg met Aandacht en Stichting tanteLouise
Foto: Regioactueel

You may also like...