Vogels gevlogen, werkzaamheden hervat

OSSENDRECHT – Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten zijn deze week weer begonnen met de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Noordpolder van Ossendrecht. De werkzaamheden werden begin juli stil gelegd omdat er vogels in het werkgebied zaten te broeden.

20160906-noordpolder
Vogels vliegen op vanuit de Noordpolder

Vrijwel alle vogels zijn uitgebroed en de jonge vogels het nest hebben verlaten, zo blijkt uit een ecologische inventarisatie die het waterschap heeft laten uitvoeren. “De aannemer kan dus weer aan de slag en houdt rekening met eventuele laatste broedende vogels”, zo verzekert Brabantse Delta.

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van wegen, aanleggen van stuwtjes en uitvoeren van maai- en grondwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tractors en vrachtwagens.  Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden voor het eind van dit jaar afgerond.

Na de werkzaamheden voorkomen dat de polder uitdroogt. “Zo krijgen planten en dieren die afhankelijk zijn van natte omstandigheden, meer kansen. Het blijft een open poldergebied met graslanden en sloten, maar dan met veel natuurlijke variatie aan bloemen, planten en vogels zoals de tureluur”, laat Brabantse Delta weten.

Waterschap Brabantse Delta is opdrachtgever van het project. Natuurmonumenten wordt de toekomstig beheerder. Meer informatie over het project is te lezen op de projectpagina.

You may also like...