VVD Woensdrecht gaat samen verder met VVD Roosendaal

WOENSDRECHT – Als gevolg van een besluit op het landelijk VVD Congres in november zijn VVD afdeling Woensdrecht en VVD afdeling Roosendaal opgegaan in het nieuwe VVD Lokaal Netwerk Roosendaal-Woensdrecht.

2016-07-07_Woe_VVD_01
De eerste Lokale Netwerk vergadering van de VVD Roosendaal-Woensdrecht

Hoewel enige leden het er op de algemene leden vergadering van VVD Woensdrecht moeilijk mee hadden, is VVD afdeling Woensdrecht officieel opgeheven. Hoewel veel leden liever op de oude voet doorgegaan waren, was ook VVD afdeling Woensdrecht gebonden aan het landelijk besluit.

In VVD afdeling Roosendaal heeft VVD afdeling Woensdrecht een partner gevonden die op diezelfde lijn en gedachten zit als zij. Tijdens de eerste verkennende vergadering werd bij het bestuur al heel snel duidelijk dat we veel raakvlakken hadden met het bestuur van Roosendaal dus werd besloten de samenwerking verder voor te bereiden. Op 29 juni was officieel de samenwerking een feit zodat voldaan werd aan de landelijke richtlijn. Een saillant detail was dat afdeling Roosendaal op de kop af 50 jaar bestond, maar direct ook werd opgeheven.

VVD Lokaal Netwerk Roosendaal-Woensdrecht bestaat nu uit 146 leden. Binnen dit Netwerk bestaan er twee commissies, Roosendaal en Woensdrecht. VVD Roosendaal en VVD Woensdrecht behouden een eigen commissie bestuur en budget. De oude afdelingen blijven de werkzaamheden doen die ze in het verleden ook deden, alleen procedureel zijn er wat andere eindverantwoordelijkheden, maar dat is meer in de naam dan in de werkzaamheden.

Het bestuur van de nieuwe afdeling bestaat uit acht personen, waarvan er nog één plaats vacant is. De bestuursleden zijn Cor van Oorschot, Robert Teusink, Edwin van Sprundel, Anna Frederikse, Robbert Mouwen, Ronald Averdieck en George Goossens.

2016-07-07_Woe_VVD_02
V.l.n.r. Cor van Oorschot, Robert Teusink, Edwin van Sprundel, Anna Frederikse, Robbert Mouwen, Ronald Averdieck en George Goossens

Bron: VVD Lokaal Netwerk Roosendaal-Woensdrecht