Woensdrechtse wegen en fietspaden op de schop

HOOGERHEIDE – In zomer van 2017 wordt er volop onderhoud gepleegd aan de wegen binnen de gemeente Woensdrecht. De nadruk ligt op het klein en middelgroot onderhoud in de woonkernen. “Woensdrecht is dé fiets- en wielergemeente op de Brabantse Wal. Daarbij horen ook goede fietspaden. Daarom wordt er nadruk gelegd op het onderhoud van fietspaden binnen de gemeente”

Trottoirs
Het middelgroot en klein onderhoud aan met name trottoirs is al reeds in volle gang. Wethouder Van Agtmaal: “Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een weginspectie vooraf. Vorig jaar hebben we met name Putte en Ossendrecht aangepakt, dit jaar zijn Hoogerheide en Huijbergen aan de beurt”. De fa. Hendriks die verantwoordelijk is voor het bestek klein onderhoud klinkerverhardingen voert dit in opdracht van de gemeente Woensdrecht uit.

Fietspaden
Wethouder Van Agtmaal: “Woensdrecht is dé fiets- en wielergemeente op de Brabantse Wal. Daarbij horen ook goede fietspaden. Daarom wordt er nadruk gelegd op het onderhoud van fietspaden binnen de gemeente”. Met name de fietspaden aan de Abdijlaan, OLV ter Duinenlaan en de Moerkantsebaan zullen onder handen genomen worden. Hier is de laatste jaren veel schade ontstaan door wortelopdruk vanuit de naastgelegen bossen.

Groot onderhoud Calfven
Na de zomervakantie(medio september) starten er grootschalige werkzaamheden in buurtschap Calfven. Het gehele wegdek wordt vernieuwd en er worden verkeer remmende maatregelen aangebracht. Ook wordt de huidige 30 km zone verlengd.
Verlenging 30 km/uur zone De huidige 30 km/uur zone in Calfven wordt verlengd. De nieuwe 30 km/uur gaat lopen van de
Vierwindenlaan tot en met Calfven nummer 163. In het nieuwe stuk wordt net als in het bestaande gedeelte ook de inrichting van de weg aangepast met verkeer remmende maatregelen, zoals versmallingen en verhogingen. Dit zal ook ontmoedigend werken voor vrachtverkeer.

Vernieuwing wegdek
Tot aan de Vierwindenlaan zal het wegdek, inclusief de fundering, vernieuwd worden. Dit is nodig omdat de huidige verharding versleten is. Momenteel ligt er een klinkerbestrating, deze zal vervangen worden door asfalt. Het geluid van voertuigen dat over de weg komt wordt hierdoor verminderd. Aan weerzijden van de weg komt een fietssuggestiestrook van klinkers. Hierdoor lijkt de weg een stuk smaller, wat een verkeer remmend.

Op de fietssuggestiestroken wordt voor klinkerbestrating gekozen, omdat hier kabels en leidingen onder liggen. De fietssuggestie stroken worden in rode geluid reducerende klinkers uitgevoerd.

Inloopmiddag/-avond
De gemeente organiseert op 13 juni een inloop in de centrale hal van het gemeentehuis. Gedurende de gehelde dag kunnen de tekeningen worden ingezien en liggen er reactie formulieren voor tips of suggesties.. Tussen 17.00-19.00 uur is een ambtenaar aanwezig voor nadere vragen.

Duur werkzaamheden
De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en tijdens de werkzaamheden zal het doorgaand verkeer gestremd zijn. Met aanwonenden wordt vooraf gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de winterperiode afgerond zijn.