Bravis ziekenhuis behoudt belangrijke keurmerken

Het Bravis ziekenhuis behoudt enkele belangrijke keurmerken: het Vaatkeurmerk, het groene vinkje voor Goede Stomazorg en vermelding in de Patiëntenwijzer Darmkanker.

2015-08-03_BoZ_Bravis

Keurmerken zijn een compliment voor alle zorgverleners die zich inzetten voor optimale zorg aan hun patiënten in hun specifieke vakgebied.

Vaatkeurmerk
Om voor het Vaatkeurmerk in aanmerking te komen, toetst de Hart & Vaatgroep specifieke kwaliteitscriteria. Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten. Met het Vaatkeurmerk wil de patiëntenvereniging bijdragen aan goede kwaliteit van de vaatzorg in Nederland. Het keurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. De criteria voor 2015 zijn te vinden op www.hartenvaatgroep.nl.

Goede stomazorg
Het Bravis ziekenhuis heeft keurmerken gekregen voor colo-/ileostomazorg en voor urinestomazorg. De keurmerken geven aan dat wordt voldaan aan alle door van de Nederlandse Stomavereniging gestelde kwaliteitsnormen. De (stoma)zorg is constant in beweging. Volgens de vereniging zijn verbeteringen nog altijd mogelijk. Daarom stelt de Stomavereniging elke twee jaar nieuwe normen op voor haar keurmerken. De toekenning is ook het bewijs dat de stomazorg in het ziekenhuis aansluit bij de wensen en behoeften van stomadragers. Meer informatie is te vinden op www.stomavereniging.nl.

Patiëntenwijzer Darmkanker
De patiëntenwijzer Darmkanker van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is geactualiseerd. Het Bravis ziekenhuis voldoet volgens de patiëntenorganisaties aan alle voorwaarden voor goede darmkankerzorg. De patiëntenwijzer staat in de bibliotheek op www.kanker.nl.

Bron: Bravis Ziekenhuis

You may also like...