ECN stapt in Biorizon met thermochemische aromatenproductie

BERGEN OP ZOOM – TNO, VITO en ECN hebben een overeenkomst ondertekend om samen te werken in Shared Research Center Biorizon. ECN brengt haar thermochemische onderzoek voor de productie van bio-aromaten onder in Biorizon.


20161201-biorizon

Dit onderzoekscentrum werkt samen met de industrie aan de technologische ontwikkeling voor productie van aromaten uit biomassa. Aromaten zijn één van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische industrie. Door fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa levert Biorizon een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een duurzame economie.

Sinds 2013 werken het Nederlandse TNO en het Vlaamse VITO op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom aan technologie voor het ontwikkelen van aromaten uit biomassa. TNO richt zich op aromaten uit suikers, bijvoorbeeld uit gft-afval. VITO doet onderzoek naar bio-aromaten uit lignine, de stof die hout zijn stevigheid geeft. Zowel TNO als VITO werken aan functionele aromaten; chemicaliën met specifieke eigenschappen, die zoveel mogelijk van de inherente functionaliteit van biomassa behouden en daardoor tot een positieve business case kunnen leiden.

De komende jaren zullen gezamenlijke onderzoeksprojecten, waaronder de lopende projecten Waste2Aromatics, BIO-HArT en SceLiO-4B, de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij brengen. “Dat heeft niet alleen een grote wetenschappelijke waarde, maar geeft ook een impuls aan de economie”, aldus gedeputeerde Bert Pauli van provincie Noord-Brabant. “Steeds meer bedrijven die zich bezig houden met verduurzaming van de chemie concentreren zich in de driehoek van Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Die Biobased Delta gaat de komende jaren vele directe en indirecte banen opleveren voor de regio.”

 

Bron: Biorizon

You may also like...