Ondertekening gebruikersovereenkomst gemeenschappelijke meldkamer

BERGEN OP ZOOM – In de Hofzaal van het Markiezenhof werd dinsdagmiddag de gebruikersovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio’s Midden– en West-Brabant en Zeeland ondertekend.

2016-08-30_BoZ_Meldkamer_003
In de Hofzaal van het Markiezenhof

Onder het toeziend oog van Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en Astrid Raaphorst, programma directeur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie tekenden Gerrit den Uyl, waarnemend directeur Politiedienstencentrum van de politie en Peter Noordanus en Jan Lonink als voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden– en West-Brabant en Zeeland de gebruikersovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer.

2016-08-30_BoZ_Meldkamer_006
v.l.n.r. Frank Petter, Peter Noordanus, Gerrit den Uyl en Jan Lonink

Behalve de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer zullen in het pand het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, het districtskantoor De Markiezaten, het basisteam Bergen op Zoom en het Regionaal Service Centrum worden ondergebracht. Dit nieuwe pand voor de politie zal gebouwd gaan worden op het terrein langs het spoor, vlak bij NS-station Bergen op Zoom.

2016-08-30_BoZ_Meldkamer_005
Het nieuwe politiepand (bron: gemeente Bergen op Zoom)

Het onderbrengen van meerdere politiediensten in één pand zorgt voor een besparing op huisvestingskosten. Door gebruik te maken van gedeelte faciliteiten als kantine en andere voorzieningen  en door het gebruik van gezamenlijke flex-werkplekken is het nieuwe pand efficiënter in gebruik dan aparte panden per dienst met elk hun eigen voorzieningen.

In oktober dit jaar gaat de architect beginnen met het uitwerken van het structuurontwerp en de bedoeling is dat de bouw eind 2017, begin 2018 gaat starten. Eind december 2019 zou het pand door de betreffende politiediensten in gebruik genomen moeten worden.

In het nieuwe politiepand zullen totaal ruim 600 FTE’s ondergebracht worden (Een FTE is een “full time equivalent” en één FTE is één voltijdbaan) waarvan 200 voor de nieuwe meldkamer. Doordat deze banen voornamelijk opgevuld zullen worden door overplaatsingen vanaf de huidige werkplekken levert dit op de korte termijn geen extra werkgelegenheid op voor Bergen op Zoom maar indirect zal het de economie van Bergen op Zoom wel ten goede komen.

De huidige meldkamers bevinden zich voor veiligheidsregio Zeeland in Middelburg en voor veiligheidsregio Midden– en West-Brabant in Tilburg. Eén van de redenen om voor Bergen op Zoom te kiezen was de centrale ligging tussen Zeeland en Brabant zodat de reistijd voor de de politie medewerkers die naar de nieuwe locatie overgeplaatst worden, acceptabel blijft.

Dit project maakt deel uit van het landelijke project om van de tweeëntwintig meldkamers in Nederland terug te gaan naar tien meldkamers. Dit leverd, naast de besparing ook een verbetering op, omdat de nieuwe meldkamers met state-of-the-art apparatuur ingericht zullen worden. Zo moet in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom onder andere een systeem komen waardoor op elk moment te zien is waar elk politievoertuig zich bevind. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in dezelfde meldkamer.

You may also like...