College Woensdrecht maakt €10.000,- vrij voor ‘Sportplan Woensdrecht’

HOOGERHEIDE – Woensdagmiddag werd in het gemeentehuis van Woensdrecht het ‘Sportplan Woensdrecht 2017 – 2020’  door de wethouder voor sportzaken, Hans de Waal, gepresenteerd.

Eenduidig beleid

Het huidige sportbeleid binnen de gemeente Woensdrecht is momenteel nogal versnipperd. Zo valt bijvoorbeeld het stimuleren van sporten en bewegen voor ouderen onder het sociaal domein van wethouder Lars van der Beek, valt het ‘Fiets- en Wielerplan’ onder de portefeuille ‘toerisme’ van wethouder Martin Groffen en sport in het algemeen onder Hans de Waal als wethouder voor sportzaken.
Onder de titel ‘Woensdrecht beweegt’ wil het college met dit sportplan de versnippering van het beleid op het gebied van sport oplossen.

Het doel

Het belangrijkste doel van het Sportplan Woensdrecht 2017 – 2020 is het bevorderen van sportdeelname en het gebruiken van sport om de saamhorigheid en de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen.

Wethouder De Waal zegt daarover:
De bindende factor van sport en bewegen gaan we nog meer benutten door het stimuleren van deelname aan sport en bewegen en het bevorderen van lidmaatschappen.
Maar ook door het aanbieden van meer flexibele beweeg- en kennismakingsactiviteiten, het bevorderen van vrijwillige inzet en het werven van middelen. Daarnaast stimuleren we burgerinitiatieven en de samenwerking tussen verschillende organisaties en burgers. Vraag en aanbod moet meer op elkaar afgestemd worden en we moeten goed en meer gezamenlijk communiceren”.

Drie hoofdpunten

In het sportplan is sprake van drie stromingen namelijk het bevorderen van sporten en bewegen in het algemeen, de ‘breedtesport’, het stimuleren van talenten en tenslotte de echte topsport.

Breedtesport
Bij de breedtesport gaat het om sporten en bewegen in het algemeen voor het bevorderen van gezondheid, voor het sociale aspect van het in teamverband sporten zoals de sociale contacten binnen een vereniging, de samenhang in een kern. Ook het bevorderen van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer valt onder de breedtesport stimulering.

Talenten
Bij het stimuleren van talenten gaat het voornamelijk om het faciliteren van bijvoorbeeld trainings mogelijkheden. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een keer voor een speerwerper een speervangnet voor in de sporthal betaald zodat hij daar kon trainen. Dat heeft gewerkt want hij werd daarna Nederlands kampioen. Ook het ZuidWestHoek College en het er bij horend wielercollege en de vaste wieleraccommodatie in Ossendrecht zijn hier voorbeelden van.

Topsport
Naast het Wielercollege en de vaste wieleraccommodatie als trainings- en ontwikkelingsmogelijkheid voor topsporters wil de gemeente toppers in de sport uit de gemeente Woensdrecht onder de aandacht brengen om ook anderen te inspireren.

Doelgroep

De doelgroep voor het Sportplan Woensdrecht 2017 – 2020 is heel divers. Natuurlijk zijn er de jongeren . Van de jongeren van 12 tot 18 jaar is slechts 60% actief sporter en de gemeente zou dit percentage graag zien stijgen. Middelen hiervoor zijn bijvoorbeeld op scholen meer aandacht geven aan sport en het organiseren door kennismakings-evenementen voor de diverse sporten.

Voor ouderen wil de gemeente fietsen als sport/beweging door ouderen stimuleren door het geven van E-bike cursussen.
De buurtsportcoach van BWI Woensdrecht blijft zich inzetten voor het testen van de fitheid van ouderen en hen doorverwijzen naar een passend sport- en bewegingsaanbod.

Voor mensen met een beperking wil de gemeente, zo nodig samen met buurgemeenten in West-Brabant, mogelijkheden zoeken voor een passend sport- en bewegings aanbod.

Samenwerking

Het bereiken van de gestelde doelen kan de gemeente niet alleen en daarom is één van de onderdelen van het plan het stimuleren van een betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Samenwerking tussen verschillende sportclubs onderling en ook met de gemeente, de buurtsportcoach van de BWI, de provincie en individuele burgers.

Om deze samenwerking te ondersteunen komt er een fysieke en digitale loketfunctie waar de diverse partijen terecht kunnen om bijvoorbeeld kennis te delen, vrijwillige inzet uit te wisselen, het eigen sportaanbod van verenigingen te communiceren en informatie over ondersteuning en financieringsmogelijkheden voor activiteiten te verkrijgen.

Om al deze activiteiten te coördineren en in goede banen te leiden wordt er een werkgroep opgericht die onder andere bestaat uit de wethouder sport, een gemeentelijke beleidsmedewerker, de buurtsportcoach van de BWI, vertegenwoordigers van sportverenigingen uit de verschillende kernen,
een vertegenwoordiger van het ZuidWestHoek College en een vertegenwoordiger van fysiotherapie en fitness.

Definitief

Op 23 mei wordt het Sportplan Woensdrecht 2017 – 2020 met het er bij horende budget van €10.000,- in de gemeenteraad besproken om goedgekeurd te worden.