Dag van de Leerplicht 2016 op de Boemerang

HOOGERHEIDE – 17 maart 2016 is de Dag van de Leerplicht met als thema “het recht op onderwijs”. Op brede school De Boemerang verzorgden wethouder Lars van der Beek met leerplichtambtenaar Anita Sloof daarom een les ‘geschiedenis van de leerplicht’.

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_001

De landelijke Dag van de Leerplicht is een initiatief van Ingrado, de belangenvereniging van leerplichtambtenaren. Het doel van de Dag van de Leerplicht is de leerplicht onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Ondanks dat in Nederland het recht op onderwijs goed geregeld is, zijn er helaas nog altijd jongeren die zonder diploma de school verlaten. Op de Dag van de Leerplicht is het de bedoeling om door verschillende acties de jeugd te motiveren hun school af te maken.

In ons deel van West-Brabant verzorgden de wethouders onderwijs van de betreffende gemeenten een les over de geschiedenis van de leerplicht en op de Boemerang werd dit gedaan door wethouder Lars van der Beek, samen met leerplichtambtenaar Anita Sloof.

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_002

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_004
In de oudheid hadden de Grieken wel scholen voor jongeren maar daar lag de nadruk op muziek en gym. Karel de Grote, die zelf niet kon lezen en schrijven, vond onderwijs wel belangrijk en liet scholen bouwen maar Monniken les gaven en Napoleon voerde in de 18e eeuw ook een vorm van leerplicht in maar toen Napoleon niet meer aan de macht was, gingen de meeste kinderen niet naar school maar aan het werk.

In het jaar 1900 werd in het Nederlandse parlement de eerste leerplichtwet in 1900 met 50 tegen 49 stemmen aangenomen. Dit lukte alleen doordat één van de tegenstanders van zijn paard viel en zijn been brak en daardoor niet op tijd was om tegen te stemmmen. Tegenwoordig moeten kinderen, vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden, verplicht naar school en zijn daarna tot hun 18e verjaardag kwalificatieplichtig.

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_003

In een video die op school vertoond werd was ook te zien hoe kinderen, in de leeftijd dat ze nu op school zitten, in de fabriek gevaarlijk werk aan het doen waren. Ook vertelden leerlingen van scholen op de video wat ze wilden bereiken met de opleiding die ze deden.

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_006

2016-03-17_Hoo_Leerplicht_005

Meer informatie over de Dag van de Leerplicht is te vinden op www.dagvandeleerplicht.nl.

Foto’s zijn te bestellen via http://www.oypo.nl/AE9364172CD97109

You may also like...