Geen drugslabs en hennepkwekerijen op De Kooi gevonden

HOOGERHEIDE – Een zoektocht naar hennepkwekerijen en drugslabs heeft dinsdag op industriegebied De Kooi niks opgeleverd.

2016-04-14_Hoo_Hennepkwekerij_003
Aan de Voltweg, op industriegebied De Kooi, werd donderdag 14 april 2016 een grote hennepkwekerij in een bedrijfspand ontmanteld.

De gemeente Woensdrecht hield een handhavingsactie in samenwerking met de politie, brandweer, de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, Enexis, medewerkers van Defensie en het RIEC (De bestrijding van georganiseerde criminaliteit d.m.v. gezamenlijke, integrale overheidsaanpak.). Het onderzoek van de gemeente stond in het teken van preventie van drugsdelicten en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Los van enkele lichte overtredingen op het gebied van brandveiligheid, mileu en inrichting heeft het onderzoek geen bijzonderheden opgeleverd.

2016-04-14_Hoo_Hennepkwekerij_002In de afgelopen tijd werd een XTC-lab en meerdere hennepkwekerijen ontmanteld op het bedrijventerreinen.“Met deze actie willen we eigenaren en gebruikers van panden extra alert maken op de risico’s van eerdergenoemde productieprocessen. Zowel voor henzelf als de directe omgeving kan gevaar en eventuele schade achteraf enorm groot zijn” aldus burgemeester Steven Adriaansen. “Daarnaast maken criminele organisaties enorme winsten met illegale teelt van hennep en productie van synthetische drugs. Vaak wordt dit geld geïnvesteerd in legale branches (horeca, vastgoed) waardoor boven- en onderwereld vermengen. Ook deze ondermijning willen wij een halt toeroepen. Met het onderzoek zetten we samen met de gevestigde bedrijven in op een crimineelvrij bedrijventerrein de Kooi met een prettig klimaat voor de ondernemers.” aldus Adriaansen.

Tijdens het onderzoek zijn 33 bedrijven bezocht door een team van in totaal dertig man. De eigenaren van de bezochte bedrijven hebben volgens de gemeente alle medewerking verleend en spraken hun waardering uit voor de handhavingsactie. Ook ontvingen zij allen een folder over het voorkomen en signaleren van drugsdelicten op het industrieterrein.

Saillant detail is dat de politie dinsdag op hetzelfde moment een hennepkwekerij ontmantelde aan de Langeweg in Ossendrecht.

You may also like...