Juzt zoekt ‘supergewone mensen’ als pleegouders

HOOGERHEIDE – In de hal van het gemeentehuis werd woensdagmiddag een expositie over pleegzorg geopend. Dit is onderdeel van een actie van Juzt om in West-Brabant meer pleeggezinnen te werven.

Juzt is een organisatie, ontstaan uit een fusie tussen Tender, De Zuidwester en Don Bosco, die tot doel heeft kinderen een veilige omgeving te bieden. Dat gebeurt door gezinnen met problemen te ondersteunen, kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen blijven, binnen hun eigen sociale netwerk onder te brengen of, als dit netwerk niet toereikend is, kinderen in externe pleeggezinnen onder te brengen.

Mieke Jorissen, communicatie en PR medewerker van Juzt, vertelde dat er verschillende vormen van pleegzorg zijn. Soms gaat het alleen om weekeinden of vakanties, soms gaat het om een korte ‘noodopvang’ bij een calamiteit en soms gaat het om lange termijn opvang. Bij het laatste is het mogelijk dat een kind binnen een pleeggezin opgroeit tot hij of zij volwassen is.
Mieke gaf ook aan dat het belangrijk is dat een kind, als het mogelijk is, ook contact met de biologische ouders houdt.

Momenteel is er een wachtlijst van tientallen kinderen in de regio West-Brabant. Omdat het aantal kinderen dat een pleeggezin nodig heeft groeit en het aantal pleeggezinnen gelijk bleef, is Juzt een wervingsactie gestart. In heel Brabant zijn nog circa 100 pleeggezinnen nodig!

In elk van de negentien gemeenten binnen het werkgebied van Juzt word een maand lang de expositie getoond die nu in de hal van het Kloosterhof hangt. Op elk van de foto’s staat een kind afgebeeld met de vermelding dat het ‘Supergewone pleegouders’ zoekt, maar niet voor zichzelf maar voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen.

Lars van der Beek en Mieke Jorissen

De actie begon in Roosendaal en steeds hangen de exposities in twee verschillende gemeentehuizen tegelijk, zodat eind augustus alle gemeenten aan bod zijn geweest. De reactie zijn volgens Mieke heel positief, zowel van de betreffende gemeenten als van de bezoekers van de expositie en er zijn ook al een aantal aanmelding uit voortgekomen. Maar het belang zijn niet alleen de directe aanmeldingen maar ook de aanzet om mensen aan het denken te zetten.

Even over drieën werd de expositie door wethouder Lars van der Beek officieel geopend. “De expositie geeft een kijk op het leven van kinderen die al heel veel hebben meegemaakt“, aldus de wethouder.
Voorafgaande aan de opening was Van der Beek bij een aantal pleeggezinnen in de gemeente Woensdrecht op bezoek geweest en hij was blij dat er ook nu  een aantal pleegouders aanwezig waren. Binnen de gemeente Woensdrecht zijn er nu zo’n twintig pleeggezinnen maar  de vraag is momenteel groter dan het aanbod en daarom zijn er meer pleegouders nodig. “Het gaat niet om een groot huis of veel geld, maar om stabiliteit en rust” zo legde de wethouder uit.

Vader en moeder Kluwen met kinderen Anne en Ali

Van de twintig pleeggezinnen in de gemeente Woensdrecht waren er een aantal aanwezig bij de opening.  Eén van deze gezinnen was de familie Kluwen, vader en moeder, dochter Anne en pleegzoon Ali.

Ali maakt, al vanaf dat hij acht dagen oud was, deel uit van de familie Kluwen en kwam trots zelf vertellen dat hij het pleegkind was. De familie Kluwen is daar vanaf het begin heel open over geweest. Ali groeide op in het gezin Kluwen maar heeft ook regelmatig contact met zijn biologische moeder. Hij zei dat hij het helemaal niet raar, maar eigenlijk best leuk vond, om twee moeders te hebben.

Moeder Kluwen was erg tevreden over de hulp en ondersteuning die het gezin van Juzt kreeg, van de zes avonden pittige, confronterende training vooraf, tot de reguliere ondersteuning bij praktische zaken en de mogelijkheid om 24 uur per dag naar Juzt te kunnen bellen. Dochter Anne vertelde dat ze hoopte dat Ali voor altijd kon blijven maar dat als er nog een pleegkind kwam, ze nu wel graag een zusje wilde.

Mensen die meer willen weten over pleegzorg kunnen op 24 januari naar de informatieavond pleegzorg in het gemeentehuis komen en de website van Juzt bezoeken.

You may also like...