Pro Ecclesia et Pontifice onderscheiding voor Ad de Keijzer

HOOGERHEIDE – In de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Hoogerheide ontving de heer Ad de Keijzer zondagmorgen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Zondagmorgen gedurende de paasviering werd gedurende de preek onder andere gesproken over de vrijwilligers die door hun werk in de kerk de boodschap van Christus uitdragen. Hierbij werd met name De Keijzer al genoemd. De Keizer, die al verbaast was dat hij dee ochtend in zijn deftige pak naar de kerk moest.

Aan het einde van de dienst werden hij en zijn vrouw naar voren geroepen. Pastoor Hans de Kort vertelde hem dat hij, dankzij zijn inzet voor de kerk, door de paus de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend was.

Al meer dan zeventig jaar is de Keijzer onafgebroken actief in diverse functies als vrijwilliger bij diverse parochies. Vanaf dat hij na zijn Eerste Heilige Communie in 1946 misdinaar werd tot zijn huidige vrijwilligerswerk in parochie De Bron.

In zijn werk in het onderwijs besteedde hij elke dag op de een of andere manier aandacht aan catechese voor zijn kinderen en Vanaf 1967 werd hij acoliet in de kerk van Hoogerheide (Een acoliet is iemand met een aanstelling om in de kerk bepaalde liturgische handelingen te mogen verrichten). In 1995 heeft de De Keijzer een cursus gevolgd om in voorkomende (nood)gevallen voor te kunnen gaan bij de kerkdiensten.

Na pastoor De Kort kreeg de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Viek Verdult het woord. Ook hij bedankte De keizer voor zijn inzet en noemde ook het werk van De Keijzer bij de voorbereiding en organisatie van het 100-jarig bestaan van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Hoogerheide.

Nadat De Keizer de onderscheiding opgespeld had gekregen, kreeg zijn vrouw een grote bos bloemen en sprak De keizer de kerkgemeente toe.

Uit handen van pastoor De Kort ontving hij daarna de officiele ingelijst oorkonde die bij zijn onderscheiding hoorde waarop hij door het koor, waar ook zijn vrouw in meezingt, toegezongen werd.

Na afloop van de kerkdienst kon er nog wat gedronken worden en stond er gebak klaar om de onderscheiding te vieren.

You may also like...