Verbinding voor amfibieën en reptielen door Huijbergs bos (video)

HUIJBERGEN – In natuurgebied Kooiheide in Huijbergen wordt gewerkt aan een gebied met poelen en vennen waardoor dieren zich beter kunnen verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. “Het gebied wordt warmer en natter.”

20161118-noordzuidcorridor-01
Wethouder Martin Groffen bij de Bezinkvijver in het Kooiheidebos in Huijbergen

Werkbezoek
20161118-noordzuidcorridor-02Tijdens een werkbezoek van wethouder Martin Groffen werden de plannen toegelicht. De werkzaamheden vinden nu met name plaats in en om de bezinkvijver in het bos. Met behulp van een graafmachine wordt het riet en andere beplanting verwijderd. Verder worden er tussen de gebieden ‘Eiland’ (Zuiden van Huijbergen) en ‘Overberg’ (noorden van Huijbergen)  meerdere open stukken met poelen gemaakt in het bos.

Probleem
Dieren die vanuit het zuiden van Huijbergen (Eiland) richting Wouwse Plantage (of omgekeerd) lopen, stuiten in de huidige situatie op een groot dennenbos. Dat is voor veel amfibie- en reptielsoorten een groot probleem. “De dieren warmen zich op door zon, en nu moeten ze door een dicht stuk bos. Door het open maken van de heide en vennen komt er veel zon en wordt het warmer”, legt projectleider Sven Willemsen uit. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Kamsalamander, Vinpootsalamander, de Heikikker, de Levendbarende Hagedis en de Gladde Slang.

Subsidie
20161118-noordzuidcorridor-05Voor het uitvoeren van het project heeft de gemeente een subsidie van 186.000 euro ontvangen van de provincie Noord-Brabant. De grond waar het project plaatsvindt heeft de gemeente niet hoeven kopen. “Als gemeente hebben wij aan alle eigenaren gevraagd of zij belangeloos willen meewerken aan de realisatie van de verbindingszone op hun grond. Alle eigenaren waren positief. Wij zijn de particulieren eigenaren en Evides erg dankbaar dat zij meewerken aan de natuurontwikkeling op de Brabantse Wal”, zei wethouder Groffen.

Vliegverkeer
Het gebied ligt vlak tegen de hekken van het militaire vliegveld Woensdrecht aan. Hoewel de vliegbasis hermetisch afgesloten is met een zwaar hek, kunnen kleine dieren wel over het terrein passeren. Daarvoor zijn er in het hek kleine doorgangen gemaakt. Bij de aanleg van de poelen wordt ook rekening gehouden met watervogels die de poelen bezoeken. Door rondom voldoende bomen te laten staan zullen vogels zoals ganzen geen lange aanvliegroute hebben die overlast kan veroorzaken voor het vliegverkeer.

Het gehele project moet nog dit jaar afgerond zijn.20161118-noordzuidcorridor-04

20161118-noordzuidcorridor-03
Ondergrondse waterleidingen van Evides, met een diameter van 30 cm, zijn bovengronds aangegeven met linten

You may also like...