Zo draagt een ondergrondse waterleiding bij aan natuurherstel bij ‘De Groote Meer’

OSSENDRECHT – Een vijf kilometer lange waterleiding zorgt ervoor dat het water op landgoed De Groote Meer weer stijgt. Verschillende samenwerkingspartners namen vrijdagmiddag een kijkje in het projectgebied.

Eén van de vier huizen op het landgoed van 350 hectare wordt wisselend bewoond door broer en zus Cogels. Zij zijn blij te zien dat het waterplein weer in orde is en de natuur weer kan herstellen. De afgelopen jaren lag het ven er droog bij en was het aan het dichtgroeien. “Mijn vader heeft dit probleem in de jaren zeventig onder de aandacht gebracht. Destijds waren de bedrijven en de samenleving niet bereid er iets aan te doen”, zegt Jean-Benoit Cogels.

Samenwerking

Nu is het tij gekeerd en hebben veel verschillende partijen regelmatig overleg over het herstellen van de natuur. Enkele samenwerkingspartners zijn: Provincie Noord-Brabant, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, grondeigenaar van De Groote Meer, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Gemeente Woensdrecht, Staatsbosbeheer, ZLTO. Daarnaast werken veel Vlaamse partners mee, waaronder de Vlaamse gemeenten, Natuurpunt, drinkwaterbedrijf Pidpa, en Agentschap Natuur en Bos. Aan Nederlandse zijde is er in het gebied 1,6 miljoen euro geïnvesteerd, aan Vlaamse zijde 1 miljoen. Vanuit Europa is een beroep gedaan op de subsidie LIFE HELVEX. (We schreven er eerder over, klik hier: https://www.regioactueel.nl/huijbergen/dennen-maken-plaats-voor-karakterbomen-en-heide-video/)

Leiding

De Groote Meer ligt in het hart van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. De leiding vervoert oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het nabijgelegen Vlaamse natuurgebied Nol-Stappersven naar De Groote Meer. In dat gebied is ’s winters sprake van een wateroverschot dat eerder via de polders wegstroomde. Afgelopen winter vervoerde de leiding al 139 miljoen liter water. Op dit moment is het waterpeil in het midden van het ven 80 cm.

Dam

In het meer ligt een dam die eind vorig jaar verhoogd is. Aan de achterzijde van de dam ligt een moerasrietland met water dat vervuild is door de landbouw die er in de buurt plaatsvindt. Om dit op te lossen wordt er een zuiveringsinstalatie geïnstalleerd. Mocht de kwaliteit in de loop van de jaren verbeteren dan zou het kunnen dat de dam overbodig wordt.

[advertentie][/advertentie]

Drinkwater

Waterbedrijf Evides wint in de omgeving van het meer water om er drinkwater van te maken. Dit is één van de redenen dat het peil laag werd. Toch is het niet zo simpel om de waterwinning te stoppen. Mensen hebben nu eenmaal drinkwater nodig. Bovendien zorgt de aanwezigheid van het waterbedrijf dat het gebied beschermd wordt. Met het oog op de natuur is de hoeveelheid water die wordt gewonnen wel verminderd.

Jagersrust

In de afgelopen jaren zijn zowel bij De Groote Meer als bij andere vennen en natuurgebieden, zoals De Kleine Meer en Jagersrust maatregelen genomen. In 2009 werd een eerste convenant getekend. In juni 2014 tekenden negen partijen een nieuw samenwerkingsconvenant, met de focus op verdere acties op de waterkwaliteit te verbeteren.

Flora en Fauna

Zonder menselijk ingrijpen zou het gebied veranderen in een groot bos, en blijft er niks van het meer over, stellen ecologen. De samenwerkingspartners geven aan het waterpeil, waterkwaliteit en de gevolgen voor flora en fauna nog altijd goed in de gaten te houden.Verdwenen diersoorten en plantensoorten zullen naar verwachting weer opduiken in het gebied. Denk daarbij aan watervogels, salamanders, en veel soorten waterplanten.

[advertentie][/advertentie]

You may also like...