Stichting Samen Werken zoekt een nieuw bestuurslid

BERGEN OP ZOOM – Het bestuur van Stichting Samen Werken is op zoek naar een bestuurslid. Een bestuurslid wordt benoemd voor drie jaar, met maximaal twee verlengingen van drie jaar. De functie is onbezoldigd, waarbij specifiek gemaakt onkosten wel worden vergoed.

Stichting Samen Werken is een organisatie die al 25 jaar werkzaam is voor de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. De basisdoelstelling van de stichting is: Het stimuleren tot zelfredzaamheid voor mensen zonder of onduidelijk arbeidsmarktperspectief, om deel te nemen aan de samenleving, door het aanbieden van sociale activering middels maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

Stichting Samen Werken begeleidt dagelijks circa 230 mensen uit kwetsbare doelgroepen. De meeste van hen zijn aangemeld door de ISD Brabantse Wal. Daarnaast vinden ook dak- en thuislozen, leerlingen van het speciaal onderwijs, GGZ- patiënten, mensen met een licht- verstandelijke beperking en taakgestraften een plaats binnen de arbeidsmatige dagbesteding. De deelnemers werken op onze eigen vestiging in Bergen op Zoom of op externe werkplekken binnen de gehele Brabantse Wal.

De begeleiding van de deelnemers is in handen van een team van trajectbegeleiders en werkleiders. Hierbij zijn de trajectbegeleiders regievoerder over de individuele trajecten en begeleiden de werkleiders de deelnemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Persoonlijke ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de deelnemers staat te allen tijde voorop.

De Stichting heeft een bestuur, welke op dit moment bestaat uit drie wethouders en één bezoldigd bestuurder (voor één dag per week). Statutair is vastgelegd dat één bestuurslid een vertegenwoordiger is namens het bedrijfsleven. Dit bestuurslid spreekt niet namens het bedrijfsleven, maar heeft wel warme banden om verdergaande samenwerking te stimuleren.

Het bestuur is verantwoordelijk voor en bepaalt op hoofdlijnen het personeelsbeleid, financieel beleid, de huisvesting en inhoudelijk beleid. Het bestuur stelt de doelstellingen en de te voeren strategie van Stichting Samen Werken vast.

Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid welke deze rol op zich wil nemen. Een bestuurslid wordt benoemd voor drie jaar, met maximaal twee verlengingen van drie jaar. De functie is onbezoldigd, waarbij specifiek gemaakt onkosten wel worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen het profiel opvragen bij Jeroen Jonkers, jjonkers@stsamenwerken.nl of 06 14016061.

You may also like...