School zoekt stageplaatsen in Woensdrecht

OSSENDRECHT – Het Zuidwesthoekcollege in Ossendrecht is op zoek naar stageplaatsen voor tweedejaars leerlingen van de school.

Een maatschappelijke stage is voor veel jongeren de eerste ontmoeting met vrijwilligerswerk en is een goede mogelijkheid om de betrokkenheid van jongeren bij de lokale samenleving te vergroten. Stage lopen kan bij een vrijwilligersorganisatie, stichting of vereniging.

Momenteel lopen de leerlingen vaak stage bij dezelfde soort organisaties zoals (eigen) sportverenigingen en carnavalsverenigingen. De school wil meer diversiteit in de stageplaatsen. Daarom zijn ze samen met het BWI op zoek naar organisaties waar de leerlingen van 13 tot en met 15 jaar 20 uur maatschappelijke stage kunnen lopen. Met name plaatsen in de gemeente Woensdrecht zijn welkom.

De doelen van de maatschappelijk stage voor de leerlingen zijn: burgerschapsvorming, persoonlijkheidsvormingen in sommige gevallen beroepsoriëntatie.

Organisaties of projecten zonder winstoogmerk met mogelijkheden, klussen of ideeën kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de maatschappelijke stage: Jennifer Derks, coördinator maatschappelijke stage ZuidWestHoek College Ossendrecht, via het e-mailadres: w.derks@zuidwesthoekcollege.nl.

You may also like...