Spectaculaire brand- en EHBO-oefening bij Titurel

PUTTE – De brandweer en de EHBO uit Putte, samen met de BHV’ers van Titurel, hielden dinsdagavond bij Titurel een grote gezamenlijke oefening.

Voor de oefening begon werden de Lotus slachtoffers in een bijgebouwtje voorbereid voor de oefening en werden de laatste details besproken tussen de betrokken partijen (Lotus is een organisatie die bij oefeningen zorgt voor realistisch geschminkte wonden en kreunende slachtoffers).

Naast de Lotus slachtoffers waren er ook een aantal bewoners van Titurel die als slachtoffer meededen aan de oefening.

Achtergrond

Voor de EHBO is deze oefening de afsluiting van het les-seizoen. Cees Brasser, die de EHBO lessen geeft in Putte, vertelde dat ze eens per jaar een realistische oefening doen. “In de praktijk van zo’n oefening leer je dingen die je in het leslokaal niet kan leren“. De oefening wordt elke keer op een ander locatie gehouden. Zo werd in het verleden bijvoorbeeld al geoefend bij een transportbedrijf en een houtzagerij.

Jac Voorbraak, de voorzitter van EHBO vereniging Putte zei dat ze nu zo’n 32 leden hebben maar niet alle leden zullen bij de oefening aanwezig zijn. Ook kan de EHBO vereniging nog altijd meer leden gebruiken.

Rob Minnebach, de teamleider van Brandweerpost Putte gaf ook aan dat dit soort oefeningen, naast het praktische nut als oefening van de vaardigheden, ook dient om meer bekendheid te geven aan de brandweer in de hoop meer vrijwilligers te werven. Bij eerdere oefeningen kwam het voor dat iemand van het bedrijf waar geoefend werd, het zo goed vond, dat hij zich ook als vrijwilliger aan melde. Ook helpt de Putse brandweer bij de Putse wandeldriedaagse, wat ook al twee nieuwe leden opgeleverd heeft.

De oefening

Om even over half acht was het dan zo ver, het brandalarm ging af. In de keuken was een handmelder geactiveerd en op het oorpijnigende geluid van het alarm verlieten (bijna) alle inwoners het gebouw en liepen naar de verzamelplaats een eindje van het gebouw af. Ondertussen was de brandweer gealarmeerd en met sirenes en zwaailicht kwam even later een brandweerauto het terrein op rijden (bij een echte brand komt ook de brandweer uit Ossendrecht en zelfs brandweer uit België maar deze oefening was alleen voor Putte).

Om het correct uitvoeren van de procedures te testen, was er zelfs een vrijwilliger neergezet bij de deur, die de brandweermensen de verkeerde kant op probeerde te sturen. Maar, zoals het hoort, gingen ze eerst naar het brandmeldingspaneel waarop af te lezen was waar er brand was.

Ondertussen was de EHBO ook opgeroepen om te assisteren en daar bleek weer dat een oefening een goede afspiegeling is van de realiteit want wat bleek, niet alle EHBO’ers hadden vervoer dus er moest snel iets geregeld worden om de mensen vanuit De Biezen bij Titurel te krijgen. Met een busje van Titurel was dit gelukkig snel opgelost.

Om het gebouw heen liepen ze naar de zijdeur waar in de hal het paneel van het brandalarm hing en de plattegronden van het gebouw. Daar kwamen ze één van de bewoonsters tegen die de opdracht had gekregen om helemaal in paniek te zijn. Ze speelde dat ook als een volleerd actrice en riep maar dat er nog iemand binnen zat en dat ze die moesten redden en keer op keer kwam ze weer terug bij de brandweermensen en elke keer moest ze door brandweer of EHBO gekalmeerd worden.

De ‘brand’ was in de keuken ontstaan die nu vol rook stond en volgens de BHV waren er nog mensen in het pand. Uit het raam en de deur bij de keuken kwam de rook al naar buiten.

Ondertussen was het eerste slachtoffer, met ernstige brandwonden aan haar hand, bij de brandweerauto gebracht waar ze haar hand onder water kon koelen.

Met persluchtmaskers op en gewapend met sterke zaklantaarns ging de brandweer de keuken in om naar slachtoffers te zoeken.

Een van de slachtoffers bleek in de kelder te liggen en werd al hoestend en proestend naar buiten gedragen waar de inmiddels gearriveerde EHBO’ers zich over hem ontfermden.

Even later werd er nog een slachtoffer in de keuken gevonden en naar buiten gebracht. Direct begonnen de brandweerlieden met reanimatie, wat al snel door EHBO’ers overgenomen werd zodat de brandweermensen het gebouw weer in konden op zoek naar andere slachtoffers.

Eén van de slachtoffers bleek in de lift opgesloten te zitten. In eerste instantie kon de brandweer de lift moeilijk open krijgen maar met de sleutel van, Yvonne, de in allerijl opgetrommelde BHV’er, lukte het wel en werd het slachtoffer, dat overduidelijk niet bij bewustzijn was, naar buiten gedragen.

Bijna alle vermiste waren nu gevonden, ook een van de bewoners die met een diepe wond aan zijn hand de EHBO post binnengebracht was en zelfs één van de huiskatten was naar buiten gekomen. Een aantal gewonden zaten nu in de EHBO post in het bijgebouw met een kop koffie bij te komen van de ‘schrik’ nadat hun wonden netjes verbonden waren.

Toch was er nog één slachtoffer in het gebouw en die beleefde wel iets aparts. Deze Lotus dame speelde dat ze van de trap gevallen was en rugletsel had. Ze moest dus stil blijven liggen tot ze ‘gered’ werd. Al de tijd dat ze daar onder aan die trap lag, heeft de witte huiskat, ‘Liefje’, bij haar gezeten. Toen de hulpverleners gearriveerd waren en met het slachtoffer bezig waren, liep de kat een eindje de trap op en zat van een afstandje toe te kijken wat er allemaal gebeurde.

Brand meester en evaluatie

Rond half negen waren alle slachtoffers uit het gebouw gered en zo nodig verzorgd. De brandweer was de brand meester dus het was tijd voor de evaluatie en een kop koffie.

Terwijl iedereen achter een kopje koffie of thee en een koek zat, bespraken Cees Brasser van de EHBO, Rob Minnebach van de brandweer, BHV teamleider Yvonne van Neerijnen en Titurel manager Lukas van Crimpen het verloop van de oefening en bedankten de betrokkenen voor hun medewerking.

You may also like...