Inburgeren op de slikken bij Rilland Bath

Op zaterdag was er een wandeling met gids, met een aantal Nederlandse deelnemers en een groep inburgeraars uit Somalië en Sri Lanka, op de slikken bij Rilland Bath.

Het was heerlijk warm met een beetje wind en zelfs nog een verkwikkende regenbui van vijf minuten. De wandelaars werd verteld over het ontstaan van huidige situatie, moernering en ontstaan van het Nederlandse landschap voor 1500 (moernering is het afgraven van ooit door de zee overspoeld veen, om daaruit door verbranding zout te kunnen winnen).

Via een manshoge rietkraag ging de wandeling naar de zandige slikken, via de schervenrijke laag naar het verdronken bos ten westen van de Westketel.

2015-07-04_RIL_Slikken_001

Opvallend hier zijn de ruitvormige patronen in de bodem, de fabrieksmatige moernering en de spadesteken in nieuwe putten tussen bos en Westketel.

2015-07-04_RIL_Slikken_002

2015-07-04_RIL_Slikken_003

Bij de dijkweg aangekomen sloot de rest van de groep inburgeraars aan, die in hun kleurige kledij nogal opvielen tegen de rand van het groene rietveld. Ze kregen van alles te horen over zeepierenpoep en schelpdieren. Vondsten van pootjes en handvatten van vetvangers of koekenpannen, mooie randjes en dierenbotten en een kaak van een schaap of geit…..

Via de in de grond gestoken stokjesrijen ging de tocht verder naar de leemplaat en via een sliblaag naar een schervenrijke rand, en verder naar de ex klifrand.

2015-07-04_RIL_Slikken_006a

Vanaf hier ging een gedeelte van de groep mee via de strekdam naar de dijk terug. Het overgebleven deel van de groep ging door naar de boomstronk en het fundamentrestant, zoals de muurrest van de schuur en de ernaast gelegen woonterp met boomgaardje.

2015-07-04_RIL_Slikken_004

2015-07-04_RIL_Slikken_005

Via de strekdam en de klifrand ging de groep uiteindelijk weer terug naar de dijk.

2015-07-04_RIL_Slikken_007

Info en foto’s: Leo den Heijer

You may also like...