Steun voor sporters met een beperking

Hoogerheide – Woensdrecht heeft besloten zich aan te sluiten bij het Sportloket Onbeperkt Sportief West met als doel mensen met een beperking of chronisch zieken deel te laten nemen aan (sport)activiteiten.

2016-04-22_Hoo_plantage

De gemeente Woensdrecht zoekt meer de samenwerking op met gemeenten in de regio als het erom gaat om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken te laten sporten bij reguliere verenigingen dan wel speciaal opgezette sport- en beweegactiviteiten.

Al sinds 2011 zet de gemeente Woensdrecht erop in om mensen met een beperking of chronisch zieken deel te laten nemen aan (sport)activiteiten. Deelname aan het Sportloket Onbeperkt Sportief West ziet het college als een goede aanvulling op de initiatieven die al lopen via de buurtsportcoach.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek licht toe: “De mogelijkheden voor sportdeelname en het aanbod kunnen we vergroten met deelname aan het Sportloket. We kunnen onze kennis en expertise uitwisselen met andere gemeenten in de regio en kunnen leren van de ervaringen die er provinciebreed en zelfs landelijk al zijn op het gebied van aangepast sporten.
De buurtsportcoach is al een onmisbare schakel in onze gemeente. We hopen dat er met aansluiting bij dit initiatief nog meer deuren opengaan voor mensen met een beperking. Aangepast sporten en bewegen is ook voor deze groep zo belangrijk!”

Mensen die interesse hebben of meer willen weten over de mogelijkheden kunnen via de Brede Welzijnsinstelling (BWI) contact opnemen met de buurtsportcoach.
Meer informatie is te vinden op de website www.sportloketwest.nl.

Bron: Gemeente Woensdrecht
Foto: Archieffoto RegioActueel

You may also like...