Sneller uitslagen en brieven terugzien in MijnBravis

BERGEN OP ZOOM –  MijnBravis, het digitale dossier voor patiënten van het Bravis ziekenhuis, wordt uitgebreid. Uitslagen van onderzoeken en brieven van hun specialist aan de huisarts zijn vanaf 1 juli sneller in te zien.

 

Brieven van de medisch specialist aan de huisarts zijn vanaf 1 juli direct na verwerking in MijnBravis terug te zien. De vertraging wordt daarmee teruggebracht van 30 naar 0 dagen. Patiënten zien uitslagen van onderzoeken door het laboratorium en de afdelingen Radiologie, Microbiologie en Pathologie vanaf 1 juli in plaats van na 30 dagen al na 14 dagen in hun digitale dossier staan. Nieuw vanaf 1 juli is ook dat de uitslag van een laboratoriumonderzoek dat door de huisarts is aangevraagd zichtbaar is in MijnBravis.

Vragen
Het ziekenhuis is altijd verantwoordelijk voor wat in de brief van de specialist aan de huisarts staat. Vragen over de inhoud kunnen dus het beste worden gesteld aan de behandelend specialist. Ook het Patiënten Service Bureau van het ziekenhuis helpt patiënten graag verder.

Overheid
De Rijksoverheid stimuleert de inzage door patiënten van medisch gegevens. Dankzij een overheidssubsidie kan het Bravis ziekenhuis op korte termijn meer functionaliteiten in MijnBravis realiseren. Een voorbeeld hiervan is een actueel overzicht van het medicijngebruik. MijnBravis biedt dus nu en in de toekomst steeds meer informatie.

MijnBravis
Patiënten van het Bravis ziekenhuis hebben toegang tot hun persoonlijke dossier via de website van het ziekenhuis www.bravisziekenhuis.nl >MijnBravis. Inloggen gebeurt met de eigen DiGiD. Via het patiëntenportaal kan men op een veilige manier zelf afspraken maken, afspraken inzien of verplaatsen en persoonlijke gegevens controleren en wijzigen. Ook vragenlijsten invullen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een onderzoek of een operatie kan via MijnBravis. Het portaal toont verder uitslagen van onderzoeken en brieven van de behandelend specialist aan de huisarts.

 

You may also like...